Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Stavebný zákon čakajú zmeny

tb raz

18.1.2024|V apríli začne platiť nový zákon o územnom plánovaní, ktorý má zjednodušiť a zrýchliť povoľovacie procesy stavby. Dostavbu diaľnic a železníc však brzdí komplikované vyvlastňovanie majetku obyvateľov. Nová stavebná legislatíva je kritizovaná a združenia miest a obcí žiadajú zachovanie stavebných úradov.

Reportáž s vyjadrením prezidenta ZSPS, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA., začína o 09:45.
https://www.ta3.com/relacia/920357/tb-ministra-dopravy-j-raza-o-stavebnom-zakone

Reportáže z tlačovej konferencie nájdete tiež:
https://sita.sk/nasadoprava/raz-zdovodnil-zmeny-v-stavebnych-pravidlach-maju-zefektivnit-povolovacie-procesy-video/
https://dennikn.sk/minuta?h=fc81e0a0144132282112fe8d82dd1123b55b47da

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline