Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
10 kľúčových opatrení pre realizáciu spoločnej vízie budúcnosti stavebníctva v Európe

Pred európskymi voľbami, ktoré sa budú konať v roku 2024, definovala Európska federácia stavebného priemyslu (FIEC) v spolupráci s Asociáciou európskych medzinárodných dodávateľov v stavebníctve (EIC) a podpory Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, (ZSPS) 10 kľúčových opatrení pre realizáciu spoločnej vízie budúcnosti stavebníctva v Európe, určených pre kandidátov volieb do Európskeho parlamentu 2024.

Tieto opatrenia tvoria základný rámec pre implementáciu trvalo udržateľného rozvoja a priemyselných inovácií, pre konkurencieschopnosť našich ekonomík, pre podporu investícií do technológií a pracovnej sily a zároveň pokračujú v zlepšovaní ich zdravotných a bezpečnostných podmienok. Každý pilier podporuje naše poslanie ovplyvňovať rozhodovanie a formovať politiky EÚ.

Elektronickú verziu spomínnaých 10 kľúčových opatrení, si môžete pozrieť v slovenskej jazykovej verzii na nasledujúcom odkaze:

https://fiec-manifesto.eu/sk/home-sk.html

Pozn. Európska federácia stavebného priemyslu (FIEC), ktorej členom je aj Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, reprezentuje spoločné záujmy európskeho stavebného priemyslu.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline