Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[sita.sk] Domáce stavebníctvo naďalej čelí nedostatku kvalifikovaných pracovníkov a odchádzajú tí najskúsenejší

03.03.2024 | Stavebníctvo čeliace veľkému nedostatku kvalifikovaných pracovníkov zaznamenáva ďalší ich značný odlev.

Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik odhaduje, že počet odchodov do predčasného dôchodku v tomto sektore za minulý a tento rok môže dosiahnuť spolu päťtisíc až desaťtisíc osôb.

V stavebníctve chýbajú mladí

„Títo pracovníci vypadli prakticky náhle bez dlhodobejšej prípravy. A preto sa celkom iste budú stavebné výkony na stavbách znižovať a predovšetkým sa to prejaví v odklade začatia nových stavieb,“ uviedol pre agentúru SITA šéf profesijnej organizácie zamestnávateľov v stavebníctve. Ako poznamenal, priemerný vek zamestnancov v odvetví z dôvodu nedostatku mladých sa neustále zvyšuje k preddôchodkovému veku, pričom títo pracovníci zároveň patria k najskúsenejším.

Aktuálne je v stavebníctve na Slovensku približne 100-tisíc pracovníkov v pracovnom pomere, teda zamestnancov, a zhruba 40- až 50-tisíc živnostníkov.

„Tento počet odhadujeme, nakoľko počet vydaných živnostenských oprávnení je podstatne vyšší, ale nie všetci v stavebníctve aktívne pracujú,“ priblížil Pavol Kováčik. Podľa neho v stavebníctve chýbajú ľudia prakticky vo všetkých profesiách – murári, strechári, inštalatéri, ale aj stavbyvedúci, rozpočtári či prípravári.

Z cudzincov je najviac zamestnaných z Ukrajiny

Z aktuálneho celkového počtu asi stotisíc zamestnancov v stavebnom sektore je zhruba 18-tisíc cudzincov, z nich najviac Ukrajincov.

„Ukrajinskí pracovníci pracujú na slovenských stavbách už veľa rokov a tento stav trvá aj po začiatku ruskej agresie. V súčasnosti významne nahrádzajú slovenských pracovníkov, ktorých je čoraz väčší nedostatok,“ vysvetlil pre SITA prezident ZSPS.

Podmienky na zamestnávanie cudzincov, okrem Ukrajincov, ktorí majú osobitné postavenie, čo sa týka vstupu do Európskej únie a zamestnávania, sa podľa Pavla Kováčika aktuálne čiastočne zlepšili.

„Zložitosť a dĺžka procesu sa zmenšila, ale aj tak napríklad v Poľsku je proces ešte kratší,“ dodal.

Prevzaté zo https://sita.sk/vrealitach/domace-stavebnictvo-nadalej-celi-nedostatku-kvalifikovanych-pracovnikov-a-odchadzaju-ti-najskusenejsi/

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline