Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[pp.sk] Podcast PP: Stavebníctvo tu vždy bolo, je a bude. Ako však zaistiť jeho trvalú udržateľnosť? Aj o tejto výzve hovoril prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA

Vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie a dlhodobú udržateľnosť v stavebníctve – to je jedným z hlavných cieľov Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS). Zväz sa zameriava tiež na legislatívu, verejné obstarávanie, vzdelávanie v stavebníctve, digitalizáciu a inovácie v tejto oblasti.

V rozhovore sa o tejto dôležitej organizácii fungujúcej od roku 1991 dozviete viac. Naším hosťom bol prezident ZSPS – Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA. Ako funguje ZSPS a v akých oblastiach sú zriadené odborné komisie?

https://www.pp.sk/podcast/stavebnictvo-tu-vzdy-bolo-je-a-bude--ako-vsak-zaistit-jeho-trvalu-udrzatelnost-aj-o-tejto-vyzve-hovoril-prezident-zvazu-stavebnych-podnikatelov-slovenska-ing--pavol-kovacik-phd--mba

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline