Nová smernica je kompromisom

Pomôcť dosiahnuť výstavbu bezemisných stavieb majú podľa európskych poslancov nástroje ako minimálne energetické štandardy pre verejné budovy či čiastkové ciele zníženia spotreby primárnej energie v obytných budovách. V stredobode záujmu je nasmerovanie pomoci zraniteľným zákazníkom a nájomníkom.

Európska smernica myslí na financovanie opatrení alebo technickú a administratívnu pomoc pri renováciách budov. Výstavba hospodárnych budov a rekonštrukcie bytového fondu nepredstavuje len znižovanie energetickej náročnosti. Podľa EP ide o krok k zlepšeniu kvality bývania pre obyvateľov Európskej únie (EÚ).

Na dosiahnutie spomínaných cieľov je nevyhnutné zabezpečiť adekvátne podmienky. Ako pripomína prezident Zväzu Stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik, o schválenej novele smernice bola v európskych štruktúrach viac ako dvojročná diskusia. Súčasné znenie predstavuje kompromis.

Celý článok s vyjadrením prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA., si môžete prečítať na: 
https://www.trend.sk/ekonomika/prisnejsie-podmienky-eu-energeticku-hospodarnost-budov-prinesu-ludom-nizsiu-spotrebu-energii