Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[sita.sk] Bratislavské Coneco ponúka inovácie v stavebníctve aj bezplatné poradenstvo, hlavnou témou je digitalizácia a zmeny na trhu práce

21.03.2024 | Nové kvalifikačné požiadavky pre stavebníctvo v súvislosti s digitalizáciou a zmenami na trhu práce je jednou z troch hlavných tém štvrtkovej odbornej konferencie Fórum slovenského stavebníctva 2024. Účastníci budú v rámci tohto panela diskutovať o transformácii vzdelávania v stavebníctve a o potrebnom zvýšení financovania, materiálno-technickom zabezpečení, ako aj o zvýšení atraktívnosti pedagogického zamestnania a práce v tomto odbore, či o medziodvetvovej spolupráci a kontinuálnom vzdelávaní nového typu.

Tradičné podujatie Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a Technického skúšobného ústavu stavebného (TSÚS) je zamerané aj na nové trendy vo výstavbe nájomného bývania, financovanie úspor energie pri obnove budov a podporu inovatívnych riešení.

Konferencia v rámci veľtrhu Coneco

Odborníci sa budú venovať aj požiadavkám a podmienkam na uskutočnenie obnovy verejných budov. Konferencia sa koná v rámci veľtrhu stavebníctva Coneco, je určená pre verejných a súkromných investorov, developerov, lídrov priemyslu, ale aj primátorov, starostov, zástupcov verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem, účastníkom vzdelávania v stavebníctve.

ZSPS sa na najväčšom domácom stavebnom veľtrhu v bratislavskom výstavisku Incheba Expo opäť sústredil na prepojenosť stavebníctva s novými a digitálnymi technológiami aj výzvami pre toto odvetvie. Profesijná organizácia zamestnávateľov v stavebníctve prezentuje záverečné výsledky medzinárodného európskeho projektu GreenDeal4Buildings.

Osem cestovných máp a akčných plánov

V rámci inovačného programu EÚ Horizont 2020 boli zriadené okrúhle stoly na financovanie inteligentných budov v Českej republike a na Slovensku. Výstupom projektu je podľa ZSPS osem cestovných máp a akčných plánov, na ktorých príprave sa podieľali všetky významné zainteresované subjekty. Zameriavajú sa na rozvoj troch pilierov iniciatívy venovaných obytným a nebytovým budovám, priemyselným stavbám a inteligentnej mestskej infraštruktúre.

prevzaté z https://sita.sk/bratislavske-coneco-ponuka-inovacie-v-stavebnictve-aj-bezplatne-poradenstvo-hlavnou-temou-je-digitalizacia-a-zmeny-na-trhu-prace/

Tlačová správa bola tiež uverejnená:
https://bratislavaden.sk/aktualne/bratislavske-coneco-ponuka-inovacie-v-stavebnictve-aj-bezplatne-poradenstvo-hlavnou-temou-je-digitalizacia-a-zmeny-na-trhu-prace/
https://www.24hod.sk/bratislavske-coneco-ponuka-inovacie-v-stavebnictve-aj-bezplatne-poradenstvo-hlavnou-temou-je-digitalizacia-a-zmeny-na-trhu-prace-cl799863.html
https://velkysaris.virtualne.sk/spravodajstvo/bratislavske-coneco-ponuka-inovacie-v-stavebnictve-aj-bezplatne-poradenstvo--hlavnou-temou-je-digitalizacia-a-zmeny-na-trhu-prace.html
https://www.finreport.sk/agenturne-spravy/bratislavske-coneco-ponuka-inovacie-v-stavebnictve-aj-bezplatne-poradenstvo-hlavnou-temou-je-digitalizacia-a-zmeny-na-trhu-prace/
https://akcnezeny.sk/bratislavske-coneco-ponuka-inovacie-v-stavebnictve-aj-bezplatne-poradenstvo-hlavnou-temou-je-digitalizacia-a-zmeny-na-trhu-prace/
https://klocher.sk/bratislavske-coneco-ponuka-inovacie-v-stavebnictve-aj-bezplatne-poradenstvo-hlavnou-temou-je-digitalizacia-a-zmeny-na-trhu-prace/
https://spravy.pozri.sk/clanok/bratislavske-coneco-ponuka-inovacie-v-stavebnictve-aj-bezplatne-poradenstvo-hlavnou-temou-je-digitalizacia-a-zmeny-na-trhu-prace/1580692
https://topspravy.eu/blog/ekonomika/bratislavske-coneco-ponuka-inovacie-v-stavebnictve-aj-bezplatne-poradenstvo-hlavnou-temou-je-digitalizacia-a-zmeny-na-trhu-prace/
https://nitrianskyhlas.sk/bratislavske-coneco-ponuka-inovacie-v-stavebnictve-aj-bezplatne-poradenstvo-hlavnou-temou-je-digitalizacia-a-zmeny-na-trhu-prace/
https://aktualizovane.sk/bratislavske-coneco-ponuka-inovacie-v-stavebnictve-aj-bezplatne-poradenstvo-hlavnou-temou-je-digitalizacia-a-zmeny-na-trhu-prace/
https://maxivyber.sk/ekonomika/bratislavske-coneco-ponuka-inovacie-v-stavebnictve-aj-bezplatne-poradenstvo-hlavnou-temou-je-digitalizacia-a-zmeny-na-trhu-prace
https://slovenskoaktualne.sk/nezaradene/bratislavske-coneco-ponuka-inovacie-v-stavebnictve-aj-bezplatne-poradenstvo-hlavnou-temou-je-digitalizacia-a-zmeny-na-trhu-prace/
https://hlohovecko.sk/?m=agentura_clanok&id=192189
https://www.kosice.gratis/bratislavske-coneco-ponuka-inovacie-v-stavebnictve-aj-bezplatne-poradenstvo-hlavnou-temou-je-digitalizacia-a-zmeny-na-trhu-prace/
https://infozona.sk/ekonomika/bratislavske-coneco-ponuka-inovacie-v-stavebnictve-aj-bezplatne-poradenstvo-hlavnou-temou-je-digitalizacia-a-zmeny-na-trhu-prace/
https://inforaj.sk/bratislavske-coneco-ponuka-inovacie-v-stavebnictve-aj-bezplatne-poradenstvo-hlavnou-temou-je-digitalizacia-a-zmeny-na-trhu-prace/ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline