Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Trend.sk: Obrat k lepšiemu pre stavbárov nastane po znovurozbehnutí hypotekárnych úverov

16.05.2024 | Vývoj realitného trhu na Slovensku závisí nielen od úrokových sadzieb a stavu hypotekárneho trhu, ale aj od situácie vo stavebníctve.

Ako vidí ďalší vývoj Pavol Kováčik, prezident ZSPS:

„Spomalenie výstavby bytov trvá dlhšie, než sme pôvodne očakávali. Príčinu vidím jednak v pomalšom poklese vysokých úrokových sadzieb, ale aj vo zvýšenej neistote na trhu. A to či už ide o nejasný vývoj slovenskej ekonomiky, alebo o zahmlenú budúcnosť stavebnej legislatívy v súvislosti s odkladom účinnosti Zákona o výstavbe do 1. apríla 2025.“

Viac sa dozviete v článku.

https://www.trend.sk/ekonomika/pavol-kovacik-obrat-lepsiemu-pre-stavbarov-nastane-znovurozbehnuti-hypotekarnych-uverov
K téme sa vyjadrí aj na bratislavskej konferencii TREND Reality & Development 2024, dňa 28. mája.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline