Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[aktuality.sk] Výstavba nových bytov na Slovensku sa prepadla na úroveň roku 2018. Zlepšenia sa tak skoro nedočkáme

11.06.2024 |Výstavba nových bytov sa z mesiaca na mesiac neustále prepadá. Počet dokončených aj rozostavaných bytov na Slovensku medziročne klesol a dostal sa na úroveň z roku 2018.

Podľa prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavla Kováčika by vláda mohla podporiť výstavbu bytov na Slovensku rôznymi opatreniami. Medzi najefektívnejšie by patrilo zjednodušenie a zrýchlenie stavebného konania, čo by výrazne znížilo byrokratickú záťaž pre developerov. 

Viac o tejto téme sa dozviete v článku: Výstavba nových bytov na Slovensku sa prepadla na úroveň roku 2018. Zlepšenia sa tak skoro nedočkáme (ekonomický výber) | Aktuality.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline