Členstvá ZSPS

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je personálne zastúpený v nasledujúch orgaizáciách:

  • FIEC (Európska federácia stavebného priemyslu)
  • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Národný monitorovací výbor
  • NRSR Výbor pre hospodársku politiku
  • Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
  • Slovenská asociácia konzultačných inžinierov
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • Asociácia priemyslených zväzov a dopravy (APZD)

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie