Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2012 - 2015

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2012 - 2015 uzatvorená medzi:

 

Integrovaným odborovým zväzom

zastúpeným Ing. Dušanom Barčíkom, predsedom IOZ a JUDr. Martou Brodzianskou, podpredsedníčkou IOZ

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska

zastúpeným Ing. Zsoltom Lukáčom, prezidentom ZSPS a Ing. Pavlom Kováčikom, PhD., MBA, viceprezidentom ZSPS a predsedom Sociálnej komisie ZSPS

 

 


pdf-16x16KZVS na roky 2012-2015.pdf


Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie