Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Stavbári: Nekvalitné súťažné podklady predražujú výstavbu

pravda.sk | 4.5.2017 | Rubrika: Správy - Ekonomika | Strana: 0 | autor: SITA | Téma: Stavebné firmy

Zlepšenie kvality prípravy verejných súťažných podkladov by znížilo nejasnosti stavebných firiem pri vypracovávaní ponúk. Konštatoval to Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS).

"Za hodnovernosť jednotlivých položiek stavebných prác a ich cenu v súčasnosti prioritne zodpovedajú stavebné firmy. Ich úroveň skutočnej odbornosti a spôsobilosti sa ale paradoxne pri verejnom obstarávaní často neskúma," upozornil ZSPS.

"Kvalifikovanejšia firma zohľadní aj informácie a okolnosti, ktoré mohol iný uchádzač prehliadnuť. Výsledkom je vyššia cena takejto ponuky a faktické znevýhodnenie stavebnej firmy, ktorá postupovala pri naceňovaní precíznejšie," uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik na štvrtkovej konferencii Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2017.

Objavujú sa prípady, kedy sú súťažné podklady nedostatočne pripravené a chýba jasné zadanie predmetu zákazky, teda napríklad novej rýchlej cesty či inej dopravnej infraštruktúry. "Rovnako chýbajú jednoznačné pravidlá pre určovanie cien na základe záväzného kalkulačného vzorca," doplnil Kováčik. Ten by podľa neho umožnil vytvoriť prehľadné výstupy pri jednotlivých ponukách, ktoré by dokázal štát efektívne a transparentne skontrolovať.

Z dôvodu nekompetentnosti na strane obstarávateľa sa stáva, že súťažné podklady nie sú dostatočne pripravené. Dôsledkom je, že uchádzači sú nútení počas prípravy ponuky žiadať obstarávateľa (štát), aby doplnil alebo prepracoval súťažné podklady vrátane projektovej dokumentácie. "Vzhľadom na čas a náklady na prípravu ponuky sa uchádzačom podarí odhaliť len časť nedostatkov skrytých v nekvalitne pripravených podkladoch. Obstarávateľ v prevažnej miere odpovedá obligátnou vetou: platia súťažné podklady," komentoval Kováčik.

Bez kvalitnej súťažnej dokumentácie nie je možné správne určiť rozsah požadovaných prác. "Logicky tak ani štát nedokáže posúdiť kvalitu ponúk. Problém vznikne, ak víťazná ponuka - hoci je cenovo najnižšou - napokon nie je v súlade s tým, aké stavebné dielo malo vzniknúť," upozornil prezident zväzu. Ceny by sa podľa odborníkov ZSPS mali zároveň stanovovať ku termínu podania ponuky. "Dôležité je pritom vopred myslieť na ich zmenu v priebehu času," doplnil Kováčik.

Opakujúce sa nedostatky vo verejnom obstarávaní sú podľa ZSPS jednou z príčin spomalenia výstavby. V prvom štvrťroku 2017 dostali stavebné firmy zadané najmenšie množstvo verejných obstarávaní za posledných päť rokov, uvádza štúdia vypracovaná analytickou spoločnosťou CEEC Research. Od januára do marca 2017 ide celkovo o 135 ukončených verejných obstarávaní v celkovej hodnote 111 miliónov eur.

Ako reakciu na nepriaznivý vývoj slovenského stavebníctva predstavil ZSPS v marci 2017 iniciatívu "Fórum stavebných investícií" (FSI). Jedným z hlavných zámerov je apelovať na štát v súvislosti s chýbajúcim záväzným plánom výstavby diaľnic, rýchlostných ciest a ďalšej dopravnej infraštruktúry. Len za takýchto okolností dokážu stavebné firmy efektívne plánovať a naplno využívať dostupné kapacity. Cieľom expertov je prispieť k tomu, aby sme budovali diaľnice a rýchlostné cesty na základe uvážených rozhodnutí s úžitkom pre všetkých motoristov.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline