Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
DIAĽNICE OVLÁDLA ANARCHIA

Trend | 1.6.2017 | Rubrika: Téma - Diaľničná kríza | Strana: 10 | autor: Ján Kováč | Téma: PPP projekty

Národnej diaľničnej spoločnosti, najväčšiemu slovenskému investorovi, sa rozsypal manažment. Najdôležitejšie stavby stoja a naberajú čoraz väčší časový sklz. S tým súvisí predraženie, ale aj hrozba, že sa v dohľadnom čase nedokončia

Ak nastane katastrofický scenár, zodpovední sa budú vyhovárať jeden na druhého, lebo neexistuje jednoznačná politická zodpovednosť. Výstavbu diaľnic dostali podľa informácií TRENDU do vienka piati poslanci, ktorí prešli zo Siete do Mosta-Híd. Vykonávateľom ich politického vplyvu má byť osoba, ktorú zasvätení poznajú pod menom Dragan. Spravidla ani nevedia, či je to meno alebo priezvisko. Ale keď niečo treba, chodí sa za Draganom.

V Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) to od parlamentných volieb ide dolu vodou a zdá sa, že bez zásahu zvonka sa z tejto krízy nevyhrabe.

Stratení v tuneloch Týka sa to každého, kto jazdí autom do Tatier zo západného Slovenska alebo dochádza do Bratislavy za prácou po severnej D-jednotke, prípadne mu z iného dôvodu záleží na dokončení severnej D1.

Výstavba severnej D-jednotky sa zasekla. Dôvodom nie sú chýbajúce zdroje ani nespoľahliví dodávatelia, ale chaotické riadenie NDS.

Prejavuje sa to na viacerých úsekoch. Napríklad obchvat Ružomberka NDS zazmluvnila už v novembri 2013. Už krátko nato bolo jasné, že termíny sa nestihnú, lebo stavebné združenie OHL ŽS - Váhostav zistilo, že terén je horší, ako sa predpokladalo. Bolo treba ho detailnejšie preskúmať a hľadať alternatívy. Dodávatelia už v závere roka 2014 navrhli nové trasovanie, ktoré podľa neskorších odhadov malo stáť o 100 miliónov viac než pôvodne. Manažéri NDS sa odvtedy skrývajú pred rozhodnutím, ktoré je rovnako nevyhnutné ako ťažké: buď poslať peniaze navyše združeniu, ktorého členom je nepopulárny Váhostav, alebo úsek, prípadne jeho časti tendrovať nanovo. Jedno aj druhé bude znamenať vyššie náklady. Ak si NDS ponechá existujúcich dodávateľov, diaľnica bude pravdepodobne dokončená skôr. Ak by hľadal nových, už len verejné obstarávanie by prinieslo najmenej ročný sklz.

Najhorší scenár je ten, ktorý sa deje na NDS: ani necelé tri roky po predložení novej trasy nepadlo definitívne rozhodnutie. Tam a naspäť Zmenu trasy začala pripravovať NDS ešte za jednofarebnej vlády Smeru. Krátko pred voľbami sa začalo posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), nasledovať mali geologické prieskumy a ďalšie aktivity, ktorých výsledkom malo byť vydanie nového stavebného povolenia a samotná výstavba. "EK predbežne súhlasila s novým trasovaním aj s financovaním zvýšenia ceny z eurofondov s tým, že finančné dosahy sa budú postupne spresňovať podľa výsledkov prieskumných a projektových prác," hovorí vtedajší investičný riaditeľ NDS Pavol Kováčik.

Po nástupe novej vlády získala NDS do svojej správy Sieť a zrazu bolo všetko inak. Jej nominant na poste generálneho riaditeľa Róbert Auxt poslal na ministerstvo životného prostredia list, ktorým posudzovanie vplyvov na životné prostredie zastavil. "Z dôvodu, že tento postup nebol konzultovaný a schválený Európskou komisiou," povedal R. Auxt. Podľa neho by zvýšenie ceny o 100 miliónov nebolo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, a preto hrozilo, že EK peniaze nepreplatí.

NDS po odchode R. Auxta projektovú prípravu novej trasy opätovne spustila. Obsah je v zásade rovnaký, až na to, že NDS medzičasom stratila deväť mesiacov len preto, že R. Auxt mal iný názor ako manažment NDS pred ním aj po ňom. A stratí ďalšie mesiace, ak sa NDS už konečne nerozhodne, čo vlastne chce. Skončí sa v poli Žilina si na svoj obchvat počká dlhšie z rovnakého dôvodu ako Ružomberok - pre chaos v NDS. Prvý z dvoch úsekov južného žilinského obchvatu má byť podľa aktuálneho harmonogramu hotový v októbri 2018. Podľa informácií TRENDU ide všetko podľa plánu a nič nenasvedčuje tomu, že by malo dôjsť k sklzu. Napriek tomu chystá NDS podľa informácií TRENDU zmluvný dodatok, ktorý termín dokončenia posunie na máj 2019.

Pravdepodobne ide o umelé odsunutie, ktorým sa štátna firma snaží predísť verejnej hanbe. Prvý úsek obchvatu je už skoro hotový, ale končí sa v poli. Práce na nadväzujúcom úseku, ktorý má byť hotový v roku 2019, meškajú.
Stavebné konzorcium Salini Impregilo - Dúha najskôr stratilo čas príliš pomalou prípravou projektovej dokumentácie. NDS zlyhala, keď jej toto pomalé tempo pridlho tolerovala. Následne, keď stavbári začali predkladať návrhy technických riešení, NDS im ich najskôr schvaľovala, no potom si objednala externý stavebný dozor, ktorý predchádzajúcu komunikáciu medzi stavbármi a NDS odmietal brať do úvahy. Nastal tak dlhý časový sklz, ktorý dáva zhotoviteľ za vinu NDS. Nárokuje si na odklad dokončenia o dva roky. NDS sa k tomu stavia tak, že komunikácia so stavbármi nebola právne záväzná, a preto sú ich nároky neopodstatnené.

Generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin sľubuje, že robia všetko pre to, aby stavebné práce urýchlili a úsek sa ukončil v riadnom termíne. "Zhotoviteľ avizoval personálne aj materiálne posilnenie, aby v čo najvyššej miere zrýchlil výstavbu na tomto úseku," napísal TRENDU cez svoje tlačové oddelenie šéf NDS.

Podľa neho už NDS schválila veľkú časť projektovej dokumentácie a začalo sa už aj stavať. Do termínu dokončenia zostáva dva a pol roka. "Je to lehota, za ktorú bežne staviame celé diaľničné úseky od poklepania základného kameňa až po spustenie prevádzky," ubezpečil J. Ďurišin. Problém je, že problematické úseky majú stále ďaleko k získaniu stavebného povolenia. Ak ho nezískajú v najbližších týždňoch, diaľnica sa omešká.

Zabudnutý privádzač Aby sa západná časť žilinského obchvatu neskončila v poli, NDS mala postaviť aspoň privádzač na Žilinu. NDS mala pripravenú verejnú súťaž na privádzač krátko pred voľbami 2016. Do volieb stihla zverejniť predbežné oznámenie. Keď prišiel do vedenia spoločnosti R. Auxt, súťaž nevyhlásil.

Zdôvodňuje to tým, že NDS naň nemala peniaze. Absurdnou na tomto vysvetlení je cena privádzača 20 miliónov eur, čo je kvapka v mori oproti celkovej cene obchvatu presahujúcej 800 miliónov eur. "Áno, je to nelogické, ale keď nemáte finančné krytie, podľa zákona nemôžete vyhlásiť tender," mieni R. Auxt.

Verejnú súťaž na privádzač nevyhlásili ani Auxtovi nástupcovia. Jeden z nich ho chcel objednať bez súťaže od Doprastavu, druhý neskôr od stavebného združenia Salini Impregilo - Dúha. Prvý stavia západnú polovicu žilinského obchvatu, druhý východnú. Následne však zistili, že takýto krok by ohrozil financovanie z eurofondov.

Preto NDS pred pár dňami spravila to, čo mala spraviť rok predtým - vyhlásila verejné obstarávanie. Napriek tomu, že NDS skrátila zmluvnú dobu výstavby z 24 na 18 mesiacov, privádzač sa nedá postaviť zarovno s obchvatom. Ibaže by sa natiahla aj výstavba obchvatu. Čo sa teraz pravdepodobne stane.

NDS sa bude chcieť o zodpovednosť za omeškané tunelové diaľnice podeliť so stavbármi. Zaseknuté úseky sú totiž práve tie, ktoré firmy naceňovali v čase cenovej vojny. Vtedy boli stavebné práce a materiály lacnejšie. Teraz pri vyšších nákladoch môže byť pre stavbárov ťažšie zmestiť sa do zmluvnej ceny. Ak je NDS z tohto dôvodu opatrná pri schvaľovaní technických zmien, niet sa čomu čudovať. Naopak, NDS si musí dať väčší pozor, aby jej dodávatelia neprešli cez rozum, a mala by ich dotlačiť k tomu, aby si svoje záväzky splnili do bodky. Zároveň však musí prijímať rozhodnutia. Niekedy môže byť zvýšenie zmluvnej ceny legitímne, aj keď ho žiada zdiskreditovaný Váhostav alebo neskúsený staviteľ diaľnic, akým je spoločnosť Dúha. NDS musí byť schopná povedať buď áno, alebo nie, aby stavba mohla napredovať.

Odvaha rozhodnúť Hlavným nedostatkom NDS je chýbajúca rozhodnosť. Prejavuje sa to nielen na stavbách, ktoré terajšie vedenie "zdedilo" z období predchádzajúcich vládnych garnitúr. Ale aj na tých, ktoré sa začínajú teraz stavať alebo sa ešte len projektujú.

Zoberme si napríklad pokračovanie južnej rýchlocesty R2 od Zvolena smerom na Lučenec. Región potrebuje lepšiu cestu, ale je otázne, akú veľkú. Lebo dopravné intenzity tu nie sú extra vysoké. Podľa informácií TRENDU preto Európska komisia odporučila NDS stavať tento úsek v polovičnom profile. Smerácke vedenie NDS sa rozhodlo pre kompromis, že sa postaví polprofil, ktorý však bude obsahovať štyri jazdné pruhy bez odstavných pásov. Na takéto riešenie si dalo objednať projektovú dokumentáciu. Za tejto vlády však NDS dala podľa informácií TRENDU projektantom iný pokyn: projektovať plnohodnotnú rýchlocestu. No na tú sa ťažko budú hľadať zdroje, lebo áut tam jazdí málo.

Ďalším príkladom je tunel Soroška. NDS si vlani v auguste objednala od združenia projektových kancelárií vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie. Firmy však nevedia, či majú projektovať tunel s jednou rúrou alebo s dvoma. Preto poslali NDS list, v ktorom ju žiadajú o jasné inštrukcie. V opačnom prípade dôjde podľa nich k časovému sklzu aj k zvýšeniu nákladov.

Takéto dilemy sa ťažko riešia v rozvrátenej a chaotickej NDS. Firma má aj rok po voľbách extrémne vysokú fluktuáciu. Miešajú a bijú sa v nej rôznorodé politické a biznisové záujmy.

Začalo sa to po príchode R. Auxta. Personálne zemetrasenie, ktoré spustil, malo aj na slovenské pomery príliš vysokú magnitúdu. R. Auxt sa tlakmi v pozadí ani netajil. Každý región sa podľa neho snažil presadiť svojich ľudí. "Tým, že Sieť mala iba jedno ministerstvo, ktoré nebolo ani celé jej, tak veľa ľudí, ktorí boli aktívni v strane a nemohli byť umiestnení, sa prirodzene začalo tlačiť do NDS," povedal R. Auxt v rozhovore pre Denník N. Nemenil sa len vrcholový manažment, ale aj nižšie posty, ktoré boli predtým voči volebným cyklom odolné.

Potom si Most adoptoval piatich nespokojných poslancov Siete a spolu s nimi aj ministerstvo dopravy. Následne prišla vlna personálnych výmen, ktoré pokračujú doteraz. Hrnčiar a spol.

I keď Most v NDS obsadil post generálneho riaditeľa, v odvetví dominuje názor, že dominantnou politickou skupinou sú takzvaní hrnčiarovci - päť poslancov, ktorí odišli zo Siete do Mosta-Híd pre nezhody s predsedom Siete Radoslavom Procházkom. Špekuluje sa, že títo poslanci majú nejaký vplyv na NDS, aby pri hlasovaniach v parlamente zostali lojálni vládnej koalícii.

Andrej Hrnčiar, líder tejto politickej platformy, odmieta politické aj "obchodné" dohody. Za ministerstvo podľa neho zodpovedá minister a za NDS jej manažment. "Ani ja a pokiaľ viem ani moji kolegovia nezasahujeme ani osobne, ani prostredníctvom nejakých nominantov do chodu svojprávnych inštitúcií s jasne vymedzenou manažérskou i politickou zodpovednosťou," napísal TRENDU A. Hrnčiar.

Zasahovanie do NDS odmietol aj poslanec Eduard Adamčík, ktorý mal svojho času ambíciu nahradiť na predsedníckej stoličke v Sieti R. Procházku.

Katarína Cséfalvayová a Martin Fedor na otázky neodpovedali. Piaty poslanec Igor Janckulík ako jediný z nich oficiálne rieši výstavbu dopravnej infraštruktúry. Po vstupe do poslaneckého klubu Mosta sa stal splnomocnencom pre rýchlostné cesty. Podľa neho to však nesúvisí s prechodom do Mosta. Už po voľbách mu ponúkli miesto splnomocnenca pre rýchlostnú cestu R3, neskôr si povedal, že do toho pôjde, ak bude splnomocnencom pre všetky rýchlocesty, nielen pre oravskú D-trojku.

"Politika je o kompromisoch, každý má svoje predstavy, a preto je nutné snažiť sa hľadať názorové prieniky, nič nie je ružové. Ľudia po štyroch rokoch uvidia, čo som spravil, potom nech hodnotia," vysvetľoval svoj prechod k Mostu-Híd.

Fakt je, že hrnčiarovci s výnimkou legitímnej práce I. Janckulíka nie sú v oblasti výstavby diaľnic navonok aktívni. Skôr sa spomína vplyv osoby, ktorú zasvätení poznajú pod menom Dragan. Ten má viesť zákulisné rokovania s dodávateľmi NDS, rozhodovať o personálnych otázkach v NDS a má mať vplyv na jej rozhodovanie. V povedomí bývalých "sieťarov" je to osoba, ktorá sa motala okolo strany už v období kampane. Takmer nikto nepozná jeho celé meno. Jeden z bývalých predstaviteľov Siete ho TRENDU prezradil. Má ísť o podnikateľa, ktorý pôsobí v Košiciach. TREND ho oslovil, no na otázky do uzávierky nereagoval.

A. Hrnčiar sa k Draganovi nevyjadril. Povedal len, že zodpovednosť za rozhodnutia NDS "nemôžu preberať žiadne iné osoby, nech by samy o sebe tvrdili čokoľvek". Podľa hovorkyne NDS Michaely Michalovej nie je pravda, že by mali piati poslanci alebo Dragan vplyv na rozhodnutia NDS. Dragan podľa nej nie je ani nebol zamestnancom NDS.

Nevysvetlené však zostáva, prečo po vstupe hrnčiarovcov do Mosta a príchode Mosta na ministerstvo dopravy zrazu mnohí začali hovoriť o nejakom Draganovi.

Zoslabnutá NDS Aj medzi politikmi postupne rastie nervozita, či NDS v takejto čudnej zostave neurobí vládnej koalícii veľkú hanbu. Politici však namiesto riešenia problémov hovoria len o tom, ako treba uvoľniť dlhovú brzdu, aby NDS mohla viac stavať na dlh. Pritom sa nezdá, že by NDS bola politicky a personálne stabilizovaná. Ak sa aj situácia utrasie, znovu sa môže zmeniť manažment, opäť môže prísť niekto, kto začne robiť zo svojich predchodcov diletantov, rušiť tendre, meniť plány, prepúšťať ľudí a podobne. Čakanie na diaľnice sa opäť predĺži. Pri súčasnom nastavení pravidiel hry je len otázkou času, kedy sa tak stane.

Firma stále nemá ujasnené priority - čo a kedy chce stavať, koľko jazdných pruhov majú mať tieto cesty a podobne. Podľa Martina Bakoša, konateľa projektovej kancelárie Amberg Engeneering, by to chcelo záväzný harmonogram, najlepšie schválený ústavnou väčšinou, "z ktorého by bolo jasné, ktoré diaľnice a rýchlostné cesty ideme stavať, kedy, a to v horizonte najbližších rokov, ktoré cesty prvej triedy je nutné rekonštruovať, ktoré majú prioritu, lebo môžu byť niekde alternatívou k rýchlostnej ceste," myslí si M. Bakoš. Na základe toho by si mal štát ujasniť, čo bude financovať napríklad zo štátneho rozpočtu, čo z PPP a tak ďalej, dodal M. Bakoš.

Ako nevyhnutnosť sa javí aj odpolitizovanie NDS podľa vzoru rakúskej diaľničnej firmy Asfinag. Nie je dôvod na to, aby sa menili ľudia po každých voľ bách. Keď potom NDS neprináša výsledky, škodí to aj politikom. Pred najbližšími plánovanými parlamentnými voľ bami v roku 2020 majú byť podľa aktuálneho plánu hotové tunelové úseky okolo Žiliny a teoreticky aj ten okolo Ružomberka. Na konci dňa to nebude "Dragan", kto bude voličom vysvetľovať, prečo diaľnice opäť meškajú.***Výstavba severnej D1 sa zasekla, dôvodom nie sú chýbajúce zdroje, ale chaotické riadenie NDS NDS si musí dať pozor, aby jej dodávatelia neprešli cez rozum a aby si plnili svoje záväzky do bodky Zostáva nevysvetlené, prečo po vstupe hrnčiarovcov do Mosta zrazu mnohí začali hovoriť o nejakom DraganoviZaseknuté úseky vo výstavbe a v pokročilej fáze prípravyÚsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala NDS a stavbári sa zamotali v projektovej príprave. Čas sa kráti, no stavať nemôžu, lebo chýbajú stavebné povolenia.Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina NDS zbytočne odďaľovala vyhlásenie verejnej súťaže. Preto sa teraz oddiali aj dokončenie južného obchvatu Žiliny.Obchvat Bratislavy D4 s rýchlocestou R7 Zmluva s dodávateľom je podpísaná, na jar tohto roka sa malo stavať. NDS však výrazne mešká s výkupmi pozemkov.Kriváň - Lovinobaňa Jedna zo stavieb v pokročilej fáze prípravy. Projektuje sa údajne vo veľkorysej verzii, ktorá bude mať problém s financovaním. Úsek D1 Hubová - Ivachnová Stavbári pred takmer troma rokmi navrhli novú, drahšiu trasu, ktorá mala obísť ťažké geologické podmienky. NDS sa skrýva pred ťažkým rozhodnutím.

Tunel Soroška Projektantské kancelárie nevedia, čo od nich NDS chce. V liste ju upozorňujú na časový sklz a nárast nákladov.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline