Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Krajinu zasiahla vlna stavebných povolení

Pravda | 13.6.2017 | Rubrika: Správy - Ekonomika | Strana: 11 | autor: Zdenka Kollárová | Téma: Stavebné firmy
Bratislava C

Dokončená stavba a vedľa nej rozostavaná. Stavia sa opäť vo veľkom. Potvrdzujú to aj rekordné čísla vydaných stavebných povolení za posledný štvrťrok roka 2016, kde sa Slovensko dostalo na druhé miesto v EÚ s medziročným nárastom o 85 percent. "Výraznejšie zotavovať sa stavebné povolenia začali od druhého štvrťroka minulého roka, silný medziročný rast zaznamenali najmä v poslednom štvrťroku," hovorí analytik Unicredit Bank Ľubomír Koršňák. Pri nebytových priestoroch stúpli povolenia o 226 percent, pri rezidenčnej výstavbe o 48 percent.

"Pri celkovom hodnotení situácie momentálne zostávame opatrní," hovorí však Peter Steigauf zo Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Negatívne hodnotia terajšiu situáciu hlavne stavebné firmy zamerané na inžinierske stavby, kam patria aj diaľnice, vysvetľuje. Mierne zlepšenie predpokladá pre rozbiehajúce sa stavebné zákazky na diaľnice v kysuckom, prešovskom a košickom regióne. "Výstavba diaľnic či rýchlostných ciest na Slovensku nemá žiadny záväzný plán, ktorý by bol rešpektovaný po nástupe novej vlády," upozorňuje.

Za nárastom počtu stavebných povolení vidí Steigauf hlavne zvýšenú aktivitu privátneho sektora v pozemnom staviteľstve. Tá však podľa neho nedokáže úplne vynahradiť nepriaznivý vývoj v inžinierskom stavebníctve.

Stavbárov neteší zatiaľ ani štatistika. Za prvý štvrťrok 2017 sa totiž stavebná produkcia podľa údajov Štatistického úradu medziročne znížila o 5,7 percenta. Mierny medziročný rast vykázalo stavebníctvo vo výstavbe infraštruktúry - a to o 5,8 percenta, a vo výstavbe budov o 2,2 percenta. "Po minuloročnom poklese ovplyvnenom aj výpadkom eurofondových projektov sa tak zdá, že stavebníctvo sa podľa očakávaní už defi nitívne odrazilo od dna," hovorí Koršňák.

Otázka je, čo zahýbalo štatistikami o vydaných stavebných povoleniach. "Nezaznamenali sme zvýšenie počtu žiadostí o stavebné povolenie oproti minulým rokom," hovorí primátor Žiliny Igor Choma. V tomto roku mesto dostalo 137 žiadostí o stavebné povolenie. Mestá a obce na Slovensku nevedú štatistiku vydaných stavebných povolení podľa druhu stavby. V ročných štatistikách tak vedľa seba nájdete odklepnutú výstavbu bytovky, rodinného domu, nákupného centra, kancelárií a aj rekonštrukciu lodžie či opravu bytu.

V Banskej Bystrici v tomto roku zatiaľ udelili 125 stavebných povolení. "V roku 2016 bolo vydaných 297 stavebných povolení rôznych účelových stavieb, rodinných domov a komplexných obnov bytových domov," hovorí vedúci banskobystrického stavebného úradu Stanislav Ferianc. Povolený bol podľa neho vlani aj jeden obytný súbor polyfunkčných bytových domov s 376 bytmi. Oproti roku 2015 tak počet povolení v Banskej Bystrici stúpol o 10, oproti roku 2014 o 21.

Objem stavebných povolení (v m2) išiel hore vo všetkých krajinách EÚ medziročne o 16,5 percenta. V krajinách eurozóny o niečo viac ako pätinu. Hore išli hlavne povolenia na byty, menej na nebytové priestory. "Rozsah stavebných povolení však aj napriek rastu stále ani zďaleka nedosiahol priemerné úrovne spred krízy v roku 2008," upozorňuje Koršňák. Vyšší rozsah stavebných povolení ako pred krízou mali okrem Slovenska len v Poľsku, Nemecku a vo Švédsku. Na úroveň rokov 2006-2008 sa už dostali aj v Maďarsku. V Českej republike sú stále takmer pätinu o nižšie.

Najviac poskočili vydané stavebné povolenia v Španielsku - kde sa medziročne viac ako zdvojnásobili. "Rast bol však ovplyvnený aj extrémne nízkou porovnávacou bázou - po kríze sa tu stavebná aktivita v podstate úplne zastavila," vysvetľuje Koršňák.

Medziročný rast okolo 40 až 50 percent mal Cyprus, Chorvátsko, Holandsko, Slovinsko, Maďarsko a Malta. Dole išli stavebné povolenia medziročne v Rakúsku, Belgicku - približne o štvrtinu, Luxembursku - takmer o pätinu, v Írsku a v pobaltských krajinách o desatinu.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline