Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Most cez Ružín opravia takmer o 80 percent lacnejšie

24hod.sk | 13.6.2017 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy
Ilustračná snímka.

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan KapustaBratislava/Košice 13. júna (TASR) - Havarijný stav mosta vedúceho cez vodnú nádrž Ružín sa podarí vyriešiť s výraznou úsporou finančných prostriedkov. Košický samosprávny kraj pôvodne očakával cenu sedem miliónov eur, no každá spomedzi troch oslovených stavebných firiem dala cenovú ponuku nepresahujúcu polovicu tejto sumy.Najnižšiu cenu za opravu 50-ročného mosta cez priehradu Ružín na rieke Hornád ponúkla stavebná firma Strabag, s.r.o., s výrazným cenovým rozdielom v prospech investora, teda Košického samosprávneho kraja. Ponúknutá cena 1,65 milióna eur nedosiahla ani štvrtinu pôvodne predpokladanej hodnoty zákazky."Technologický vývoj v stavebníctve dnes napreduje míľovými krokmi. Dlhodobo poukazujeme na fakt, že nižšie zisky stavebných firiem oproti iným odvetviam škodia rozvoju celého trhu. Úspora takmer 80 percent v prípade mosta na východnom Slovensku sa pritom dosiahla práve vďaka návrhu úplne iného technického riešenia, s akým sa pôvodne počítalo. Ide o jasné potvrdenie toho, že štát nevyhnutne potrebuje stabilný a kontinuálne sa rozvíjajúci sektor stavebníctva," vysvetľuje prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.Pripravovaná oprava mosta cez Ružín, ktorý je uzavretý pre nevyhovujúci technický stav, poukázala podľa jeho slov na problém s nepružným verejným obstarávaním. Ako povedal, víťazná firma spracovala ponuku za necelé tri týždne, avšak ďalšie tri mesiace trvalo, kým sa úradom podarilo sfinalizovať a dokončiť zvolený spôsob verejného obstarávania, teda priame oslovenie troch stavebných firiem. "Ide o dlhodobý problém stavebníctva na Slovensku," tvrdí Kováčik.Aktuálne plynie 16-dňová lehota od odoslania výsledku vyhodnotenia ponúk. Až po jej uplynutí, 26. júna 2017, môže víťazná stavebná spoločnosť podpísať zmluvu s investorom a začať s opravou, ktorá má trvať päť mesiacov.Hlavnou príčinou havarijného stavu mosta bolo uvoľnenie nosných lán a z toho vyplývajúca strata predpätia, čo viedlo k poklesu mostovkovej dosky v strede mosta.Technické riešenie sanácie spočíva v zmene statického systému a vo vnesení dodatočného predpätia dosadením nových predpínacích káblov na spodnej strane mosta. Súčasný priehyb mostovky sa odstráni účinkom dodatočného predpätia a položením vyrovnávacej vrstvy z betónu s následnou úpravou nivelety. Súčasťou sanácie bude aj nové zábradľové zvodidlo, monolitické rímsy, izolácia, nový asfaltový povrch a odvodnenie.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline