Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
STAVEBNÉ FIRMY SA PRIPRAVUJÚ NA INTELIGENTNÉ MESTÁ

Slovenské mestá si dnes hľadajú formy rozvoja, pri ktorých im čoraz viac budú oporou inovácie a moderné formy riadenia. Koncept takzvaných "smart cities" sa prirodzene dotýka aj sféry stavebných podnikateľov. "Stavební podnikatelia vidia mestá a štát najmä ako partnera pri rozvojových zámeroch, a teda nielen ako subjekty verejných tendrov," hodnotí prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik (na obr. vpravo, vľavo Vladimír Jurík).

"Náš záujem o intenzívny rozbeh smart cities je prirodzený. Skúsenosti zo zahraničia potvrdzujú, že okrem nesporného pokroku moderných technológií určite prinesú aj stavebné projekty, ktoré rozšíria pracovné príležitosti najmä pre malé stavebné firmy v regiónoch. A práve tie tvoria väčšinu slovenského stavebníctva," ozrejmil P. Kováčik.

V dňoch 26. - 30. júna 2017 sa uskutočnila "Letná škola Smart Cities 2017". Podujatie bolo zorganizované Slovenským Smart Cities klubom, Združením miest a obcí Slovenska a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

"Teší nás, že prebehlo aj za účasti zástupcov ZSPS. Stavebníctvo výrazne celosvetovo napreduje a je nevyhnutné, aby sme na Slovensku držali krok s dobou. Dlhodobo upozorňujeme, že optimálny stav nastáva vtedy, keď stavebný podnikateľ dokáže za zdravých podmienok zabezpečiť nielen pokrytie všetkých oprávnených nákladov, ale aj technický a personálny rozvoj," zdôrazňuje P.Kováčik.

Severské krajiny sú v oblasti smart cities dlhodobo na popredných miestach.

Každoročne na vedu, výskum a inovácie využívajú tri až štyri percentá HDP.

V súčasnosti sa zároveň radikálne mení filozofia konceptu inteligentných miest: Do popredia sa už pri samotnej výstavbe dostáva obyvateľ, pričom je v značnej miere regulovaná otázka individuálnych dopravných prostriedkov. Dopravná infraštruktúra má slúžiť v maximálnej miere potrebám obyvateľom a nie aby sa obyvatelia prispôsobovali technickej stránke dopravnej infraštruktúry. Podujatie splnilo svoj cieľ a zapojení zástupcovia samospráv a organizácií mali možnosť oboznámiť sa s konceptom budovania inteligentných miest v Švédskom kráľovstve a čiastočne aj v Dánskom kráľovstve.

Zaujímavým príkladom je švédsky Göteborg s projektom Zelené mesto, ktorý prebieha už takmer desaťročie.

Mení nielen tvár mesta, ale pozitívne zasahuje najmä do myslenia ľudí a tí sa stávajú súčasťou rozhodovania o budúcnosti mesta. Developeri spolupracujú s odbornými útvarmi mesta už na začiatku investičných zámerov.

V ďalšom severskom Malmö sa dominantou mesta stala budova Turning Torso.

Mestu sa podarila premena nefunkčného brownfieldu - bývalej lodenice - na funkčné obytné, administratívne priestory, prepojené parkom s univerzitou.

Foto popis| Laureát vlaňajšej Ceny verejnosti - Pešia a cyklistická lávka, Sulín - Muszyna-Zegiestów od ateliéru zerozero

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline