Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Stavebníctvo bolo a je kľúčovým odvetvím ekonomiky, povedal Kováčik

hlavne.sk | 3.2.2018 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 0 | autor: Roman Martiška | Téma: Stavebné firmy


Vývoj v slovenskom stavebníctve potvrdil, že aj v súčasnosti stavebné firmy pracujú technologicky na úrovni a dokážu byť konkurenciou vo vzťahu k zahraničiu, uviedol Kováčik. "V pozemnom staviteľstve sa môžeme pochváliť nízkoenergetickými budovami. Vybrané stavby, napríklad v Bratislave či Košiciach, získali zlatý medzinárodný certifikát LEED. Slovenskí stavební podnikatelia sa podieľajú na výstavbe tunelov v technicky náročných podmienkach na Islande, vo Švédsku či v Nórsku," doplnil Kováčik.Na druhej strane, celých 25 rokov sprevádzalo stavebníctvo podľa neho viacero turbulentných období, ktoré sa prejavili najmä v prípade verejných infraštruktúrnych projektov. Obdobia budovateľského charakteru sa striedali s utlmovaním výstavby. "Nedostatočná stabilita v stavebníctve znemožňuje plánovanie kapacít stavebných firiem a ide o negatívny jav, s ktorým sa u nás stretávame dodnes," priblížil.Firmy môžu mať záujem o projekty inteligentných miestZSPS zaznamenáva od 90. rokov 20. storočia výraznú profesionalizáciu bytovej výstavby, tzv. svojpomoc sa už prakticky nedeje. "Oproti západnej Európe však dlhodobo zaostávame v problematike výstavby nájomných bytov. ZSPS sa preto snaží návrhmi podnietiť orgány štátnej a verejnej správy k efektívnym zmenám v tejto oblasti," zdôraznil.O členstve SR v Európskej únii povedal, že aj vďaka nemu vidí ZSPS priestor na intenzívnejšiu kooperáciu a výmenu know-how stavebných podnikateľov naprieč krajinami.Príkladom podľa jeho slov môže byť záujem stavebných firiem o projekty inteligentných miest, tzv. Smart City. "Tie sa na Slovensku ešte len rozbiehajú, zatiaľ čo v zahraničí medzičasom nazbierali bohaté skúsenosti s realizáciou uvedených projektov. ZSPS očakáva, že pôjde o jeden z trendov, ktorý môže rozšíriť pracovné príležitosti pre stavebné firmy," uzavrel Kováčik.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline