[Tlačová správa] V Bukurešti sa stretli sociálni partneri stavebného priemyslu z krajín SVE

Pic TANSIRC

24. septembra 2019 sa prezident ZSPS Pavol Kováčik zúčastnil rokovania sociálnych partnerov stavebného priemyslu z Nemecka, Belgicka, Bulharska, Slovenska, Slovinska, Rumunska, Severného Macedónska, Poľska, Maďarska, Grécka.

Na stretnutí boli okrem iného prerokované aktuálne otázky sociálneho dialógu ako aj spolupráce sociálnych partnerov v oblasti vzdelávania a postavenia stavebníctva v rámci ekonomík jednotlivých krajín.

Súčasné a nadchádzajúce výzvy stavebného priemyslu spojené s transformáciou trhov práce, nedostatkom pracovných síl, digitalizáciou, ekologizáciou stavebníctva, atď. Je možné riešiť iba vtedy, ak  budú sociálni partneri zapojení do tripartitného rozhodovania v rámci národných ekonomík podporené zodpovedajúcim financovaním nových potrieb. Boli prerokované príklady úspešných národných projektov v oblasti podpory vzdelávania pracujúcich v stavebníctve a ich adaptácie na potreby stavebníctva 4.0.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie