Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Pokles slovenského stavebníctva súvisí s nepripravenými projektmi infraštruktúry, tvrdí šéf ZSPS

Celkový pokles stavebnej produkcie SR podľa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) súvisí najmä s nepripravenými štátnymi infraštruktúrnymi projektmi, ktoré by mohli ísť do výstavby. „Kapacity stavebných spoločností sú pripravené na nové zákazky v roku 2020. Keďže nebudú pripravené, predpokladám, že sa bude viac ako rok čakať, kým sa podarí dokončiť prípravu aspoň niektorých projektov,“ hovorí prezident ZSPS Pavol Kováčik. Kým podľa neho súkromné firmy a obyvateľstvo stavajú a stavebná produkcia v pozemnom staviteľstve sa zvyšuje, štát tento trend rastu vôbec nezachytil. „Stavebníctvo z tohto dôvodu celkovo viac stagnuje ako rastie. Platí pritom, že štátne zákazky na výstavbu a opravy tvoria odhadom viac ako 40 percent z celkovej stavebnej produkcie,“ poznamenáva P. Kováčik.

Následkom nekvalitne pripravených verejných obstarávaní podľa prezidenta zväzu stavebných podnikateľov je veľa otázok a námietok uchádzačov, čím sa v konečnom dôsledku predlžuje ich vyhodnocovanie. „Viaceré súťaže tak trvajú neprimerane dlho. Navyše sa napriek všetkým nevýhodám naďalej súťaží predovšetkým na najnižšiu cenu. Napriek upozorneniam ZSPS a snahe pomôcť zmierniť negatívne účinky štát naďalej podceňoval situáciu a neodborne riadil prípravu, ale aj realizáciu infraštruktúrnych projektov,“ tvrdí P. Kováčik. Predpokladá, že tento trend i pri najlepšej snahe štátu o zmenu bude pokračovať minimálne ešte v roku 2020, a to s výraznými dôsledkami na stavebné podniky, najmä špecializovaných na dopravnú infraštruktúru, ktoré v tomto období hlásia červené čísla. Tie v dôsledku nepriaznivej situácie nedokážu plánovať svoje kapacity, čo vplýva negatívne na celú ekonomiku krajiny.

Popri množstve zmien, ktoré je potrebné v stavebníctve urobiť, je podľa šéfa ZSPS nevyhnutné, aby štát do zodpovedných funkcií nominoval odborníkov rešpektovaných odbornou verejnosťou a so zodpovedajúcimi skúsenosťami. „Dnes platí, že sme stále neprekonali stavebnú produkciu z roku 2008, čo je nepriaznivý výsledok. Napríklad pri porovnaní s hrubého domáceho produktu sa ukazuje, že jeho rast už v roku 2010 prekonal úroveň roku 2008,“ pokračuje P. Kováčik. Vysvetľuje, že príčinou tohto stavu je séria previazaných problémov, na ktoré zväz už niekoľko rokov poukazuje a cez svojich odborníkov navrhuje riešenia.

Najdôležitejšími problémami slovenského stavebníctva podľa ZSPS naďalej ostávajú odborne nepripravená štátna a verejná správa, zdĺhavé, netransparentné a komplikované stavebné povolenia, ako aj absencia nárokov na vzdelanie a prax zhotoviteľov stavieb či nedostatok pripravených zákaziek v oblasti infraštruktúry, nečitateľnosť a nepredvídateľnosť „uvoľňovania“ investícií na trh. Neexistuje pritom celospoločenská a politická zhoda na prioritách výstavby technickej a dopravnej infraštruktúry.

„Negatívny vplyv majú aj nejasné kritériá účasti a neprofesionálne realizované verejné obstarávania prakticky výlučne s jediným kritériom hodnotenia, a to najnižšou cenou,“ uvádza P. Kováčik. „Problémom je nízka odbornosť verejných obstarávateľov, ich vedomostí a zručností či zaostávajúca digitalizácia verejnej správy, kde nás predbehli krajiny ako Grécko, Severné Macedónsko či Estónsko,“ dopĺňa.

Kvalita a bezpečnosť stavieb je podľa prezidenta ZSPS na nepostačujúcej úrovni, a to vzhľadom na posledné prípady ich kolapsu. Ako príklad uviedol nedávnu tragickú udalosť v Prešove, kde po rozsiahlom výbuchu plynu a požiari museli zbúrať značne poškodený bytový dom. „Vyšetrovanie ešte prebieha a podľa prvých informácií sa na príčinách nešťastia podieľalo neodborné riadenie a vykonávanie stavebno-údržbových prác. Je, samozrejme, potrebné, aby bolo riadne ukončené a celá situácia vyhodnotená,“ hovorí P. Kováčik. „Práca nedostatočne kvalifikovanej firmy s nedostatočne poučenými zamestnancami a ich neodborným riadením môže mať fatálne následky. O to horšie, keď absentuje manažment rizík pri takej jednoduchej práci, akou sú výkopové práce,“ uzavrel šéf ZSPS.
(sita, sn)

 

Uverejnené v stavebných novinách.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline