Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Stavební podnikatelia chcú aj v tomto roku vyvíjať aktivity k napredovaniu odvetvia

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) chce aj v roku 2020 naďalej vyvíjať aktivity k napredovaniu stavebníctva na Slovensku a zachovať si odbornú dôveru. Ako pre agentúru SITA uviedol prezident profesijnej organizácie v stavebnom sektore Pavol Kováčik, z odborných tém je pre zväz dôležité pracovať na všetkých problémoch týkajúcich sa tohto odvetvia.

Zväz bude presadzovať prijatie potrebných nových stavebných predpisov, schválenie dlhodobého záväzného a predvídateľného plánu výstavby nadnárodnej, národnej a regionálnej technickej a dopravnej infraštruktúry a postupovanie podľa neho. Zároveň považuje za dôležitú zásadnú personálnu obmenu na odborných pozíciách investorských organizácií, profesionálne pripravované moderné verejné obstarávanie, resp. legislatívne zabezpečenie jeho profesionalizácie. Pozornosť bude venovať aj zvyšovaniu povedomia o štúdiu stavebníctva a možnostiach uplatnenia v tomto odvetví.

„Pre zväz je rok 2020 významný aj z toho dôvodu, že oslavuje 30. výročie svojho vzniku. Za toto obdobie sa zväzu podarilo získať pozíciu uznávanej odbornej organizácie, a to či už z pohľadu ministerstiev a ich podriadených organizácií, miest a obcí, vysokých a stredných škôl, ale taktiež médií,“ poznamenal P. Kováčik.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska vznikol v roku 1990, zastupuje reprezentatívnu vzorku stavebníctva od najmenších až po najväčšie a najvýznamnejšie stavebné spoločnosti. V roku 2019 evidoval 98 riadnych a pridružených členov. Vo zväze sú zástupcovia z oblasti pozemného staviteľstva, dopravných stavieb, technickej infraštruktúry a tiež z výroby stavebných hmôt.

(sita, sn)

 

Uverejnené v stavebných novinách.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline