Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Rokovanie parlamentných hospodárskych výborov krajín Vyšehradskej štvorky v Prahe

V dňoch 3.-4. februára 2020 bol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., pozvaný Hospodárskym výborom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR na stretnutie parlamentných hospodárskych výborov krajín Vyšehradskej štvorky ako expert na výstavbu dopravnej infraštruktúry.

Na programe rokovania boli tri hlavné témy: Dopravná infraštruktúra krajín V4, Energetika EÚ a jej vízie a Inovačná stratégia „Czech Republic – The Country for the Future“.

V rámci témy Dopravná infraštruktúra krajín V4 vystúpil prezident ZSPS s pilotnou prezentáciou zameranou na potenciál PPP projektov v rámci budovania dopravnej  infraštruktúry. Venoval sa  doterajším skúsenostiam v príprave, výstavbe, financovaní a prevádzke PPP projektov ako aj správnemu nastaveniu kritérií a riadenia rizík. 

Za Slovenskú republiku sa rokovania zúčastnil J.E. Peter Weiss, veľvyslanec SR v ČR a delegácia výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, poslanci NRSR Miroslav Ivan, Jana Kiššová a Milan Mojš.

Untitled 1 Untitled 2 Untitled 3

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline