[teraz.sk] Počet oznámení o stavebnej zákazke v roku 2020 klesol o 16,2 %

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Celková predpokladaná hodnota oznámení o stavebnej zákazke vlani činila takmer dve miliardy eur, čo je medziročne o 33,3 % menej.

Bratislava 14. februára (TASR) - Vlani na Slovensku medziročne poklesol počet oznámení o stavebnej zákazke o 16,2 %, bolo ich vydaných celkovo 1100. Pri porovnávaní iba počtu nadlimitných zákaziek ide o medziročný pokles o 14,9 %. Vyplýva to z analýzy verejného obstarávania od spoločnosti CEEC Research a cementárne Ladce.

Celková predpokladaná hodnota oznámení o stavebnej zákazke vlani činila takmer dve miliardy eur, čo je medziročne o 33,3 % menej. Pri nadlimitných zákazkách bol pokles hodnoty o 40,2 %. "Bohužiaľ, predložená analýza potvrdzuje nepriaznivý vývoj v oblasti verejných stavebných zákaziek v uplynulom roku, keď celkový objem vypísaných verejných stavebných zákaziek vo výške 1,978 miliardy eur je hlboko pod priemerom 2,773 miliardy eur za predchádzajúcich sedem rokov (2013 - 2019) a je v rozpore s proklamáciami predstaviteľov vlády o podpore verejných investícií v rámci protikrízových opatrení," okomentoval prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik. Pokles stavebného trhu bude podľa neho pokračovať aj tento rok, keďže verejný sektor predstavuje dlhodobo polovicu stavebných výkonov.

Zo zákaziek, ktoré boli oznámené v roku 2020, bolo zatiaľ zrušených 16 %. Ide o zrušenie 14 % z celkovej hodnoty zákaziek oznámených v roku 2020. "K ďalšiemu zrušeniu zákaziek bude ešte veľmi pravdepodobne dochádzať," podotkli autori analýzy.

Z analýzy tiež vyplynulo, že zo zákaziek, ktoré boli vlani oznámené, je zatiaľ zadaných 35 %. Z pohľadu hodnoty je zadaných 14 % z celkovej hodnoty zákaziek oznámených v roku 2020.

"Vzhľadom na konanie parlamentných volieb v roku 2020 sme očakávali pokles vypísaných a zadaných verejných obstarávaní nielen na stavebné práce. Samozrejme, na objem vypísaných zákaziek má určite vplyv aj pandémia nového koronavírusu," okomentoval riaditeľ spoločnosti SMS Dalibor Novotný s tým, že tento pokles v plnej miere začnú stavebné firmy pociťovať nielen v roku 2021, ale aj v ďalších rokoch.

Prevzate z https://www.teraz.sk/ekonomika/pocet-oznameni-o-stavebnej-zakazke-v/527907-clanok.html

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie