[trend.sk] Kováčik: Výstavbe chýba pán aj plán. Dumaním strácame čas

Stavebníctvo si horší rok takmer nepamätá. Doplácame na zdedené chyby, no robíme ich zas, hovorí Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Kríza pristihla Slovensko s neskúsenou vládou. Jej pomalú a neprimeranú reakciu už dnes badať v medzinárodnom porovnaní. Stavebníctvo sa ocitlo v skľučujúcej neistote a rastie v ňom nervozita. Chýbajú mu nielen nové zákazky, ale aj jasná a uveriteľná predstava o tom, kam sa má uberať sektor, ktorý doslova dláždi cestu budúcemu rastu ekonomiky. Stavebníctvo má dlhú zotrvačnosť: chyby, ktoré robíme dnes, sa naplno prejavia až o niekoľko rokov, ich dosah však bude o to väčší, varuje v rozhovore pre týždenník TREND prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

Slovensko je len rok po voľbách a koalícia už prešla hlbokou krízou. Ako by ste jej pôsobenie zhodnotili z pohľadu stavebníctva?

Stavebníctvu naďalej chýba na strane vlády jasný gestor. Čiastočne spadá pod ministerstvo dopravy a výstavby, čiastočne pod ministerstvo hospodárstva, z pohľadu verejných financií sa k nim pridalo nové ministerstvo informatizácie a regionálnych investícií, v neposlednom rade je to aj ministerstvo financií a jeho Útvar hodnoty za peniaze a niektoré legislatívne kompetencie na seba prevzal úrad vicepremiéra pre legislatívu.

Rozdrobenosť kompetencií tu bola vo veľkej miere aj doteraz.

To je pravda, ale v minulom roku pribudli ďalšie komplikácie. Jednou z nich bol presun Integrovaného regionálneho operačného programu z rezortu pôdohospodárstva pod nový rezort investícií a informatizácie. Presun trval pol roka, počas ktorého sa riešeniu problémov de facto nikto nevenoval. Ako problematický sa ukázal aj prechod legislatívnych kompetencií na úrad vicepremiéra Holého. Spočiatku sme to nevnímali negatívne. Stavebný zákon, bytová výstavba aj verejné obstarávanie sú prierezové témy a dúfali sme, že vicepremiér bude zjednocujúcim prvkom. No to sa v minulom roku nedialo a zákony sa písali za zatvorenými dverami.

Vnímate to tak, že na Slovensku vznikla zásadná novela stavebného zákona bez diskusie so stavbármi?

Ide o úplne nový stavebný zákon, ktorý sa má stať základom stavebnej legislatívy. Odborná práca, ktorú sme urobili na jeho príprave, bola vo veľkej miere presunutá do šuplíka zrejme aj preto, že sa začala ešte za bývalej vlády. Ide pritom o výsostne odbornú záležitosť a materiál, za ktorým odborná verejnosť stojí. Namiesto toho vznikol nový návrh, pripravený neverejne užšou skupinou ľudí. Diskutuje sa o ňom teraz, žiaľ, viac politicky než odborne.

Sú podľa vás v samotnom materiáli zásadné nedostatky?

Myšlienky sú to veľmi progresívne, priam futuristické a posúvajú stavebnú legislatívu do 21. storočia. Či ide o centrálny informačný systém, systém územného plánovania, alebo odpolitizovaný centrálny stavebný úrad. Skutočne by mohli viesť k zefektívneniu povoľovacích konaní. Chýba však odborne zložitý a na prípravu náročný postup prechodu od dnešnej situácie k cieľu.

Centrálny informačný systém predpokladá kompletnú digitalizáciu stavebníctva a povoľovacích procesov, kde sme dnes len v plienkach. Nemožno tak očakávať účinnosť procesov pol roka po prijatí. Aby sme sa pohli ďalej, zoberme tento návrh ako základ a zapojme do jeho dopracovania odborníkov na ministerstvách aj odbornú verejnosť.

Celý rozhovor nájdete na https://www.trend.sk/trend-archiv/vystavbe-chyba-pan-aj-plan-dumanim-len-stracame-cas

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie