[webnoviny.sk] Stavbári žiadajú od štátu viac práce. Hrozí ďalší prepad aj zníženie počtu ľudí v sektore

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

supervising progress on the construction site t20 b8w7jP

Pokračujúci výrazný prepad domáceho stavebníctva sa pravdepodobne len tak skoro nezastaví. Dôvodom je citeľný úbytok stavebných investícií financovaných z verejných zdrojov aj pod vplyvom následkov pandémie koronavírusu. S tým súvisí obmedzený objem výkonov, ako aj nižší počet zamestnancov v tomto odvetví.

Tento pretrvávajúci nepriaznivý trend môže podľa očakávania stavbárov pokračovať aj v tomto roku. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) preto považuje za nevyhnutné, aby štát ponúkol projektantom a stavbárom viac práce. Teda, aby viac investoval do verejných stavebných zákaziek, čo by prispelo k zlepšeniu situácie a oživeniu sektora.

Stavebné a projektové spoločnosti zamerané na dopravné stavebníctvo sú podľa prezidenta ZSPS Pavla Kováčika vysoko špecializované a výpadok dopytu nie je možné nahradiť zákazkami z iných oblastí.

„Pričom 25 percent slovenského stavebníctva predstavuje dopravné stavebníctvo, teda nové investície, opravy a údržba,“ uviedol Kováčik pre portál vRealitách.sk.

Nepriaznivé vyhliadky

Najväčším krátkodobým problémom sektora je podľa šéfa profesijnej organizácie stavbárov tretinový pokles objemu vypísaných verejných zákaziek v stavebníctve v minulom roku.

„To spôsobí prepad verejného stavebníctva, ktorý predstavuje zhruba 50 percent z celkového objemu, v roku 2021 o 15 až 20 percent. Toto bude mať za následok znižovanie počtu pracovníkov v stavebníctve,“ predpokladá prezident ZSPS.

 

Celý članok nájdete na https://www.webnoviny.sk/vrealitach/stavbari-ziadaju-od-statu-viac-prace-hrozi-dalsi-prepad-i-znizenie-poctu-ludi-v-sektore/

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie