[e.dennikn.sk] Holého stavebný zákon: Čo chcú stavať u susedov, vám neoznámia listom ale na úradnej tabuli

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

O pripravovanej výstavbe sa vôbec nemusia dozvedieť susedia. Zámer stačí zavesiť na úradnú tabuľu a na web, doručovať ho poštou netreba, píše sa v návrhu zákona.

Predstavte si najprv, že chcete stavať dom, ale sused vám robí problémy, lebo sa mu chce a môže.

A teraz si predstavte, že bývate na tichej ulici a zrazu vám idú postaviť za rohom bytovku alebo výrobnú halu.

Ak je vám bližšia prvá predstava, návrh nového stavebného zákona je vo váš prospech. Ak tá druhá, mali by ste zbystriť pozornosť.

Podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý pred dvoma týždňami predstavil dva návrhy zákonov – o výstavbe a o územnom plánovaní.

Cez víkend si ho ešte raz prečítali primátori a starostovia a potom sa pustili do ostrej kritiky. Hovoria, že zákon je napísaný pre developerov, oslabuje pozície samospráv aj dotknutých obyvateľov.

V princípe je to pravda. Na druhej strane ...

 

Celý článok aj s vyjadrením prezidenta nájdete tu: https://e.dennikn.sk/2397257/lud-vs-developeri-pozrime-sa-na-holeho-stavebny-zakon-z-oboch-stran-sporu/

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie