Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Tripartita MVRR SR - 12. novembra 2020

Spoločné rokovanie tripartitnej Rady Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Integrovaného odborového zväzu SR, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Asociácie priemyselných zväzov sa uskutočnilo 12. novembra 2020 o 11.00 hod. online formou:

Program rokovania:

  1. Otvorenie;
  2. Vyhodnotenie úloh z generálnej porady ministra, konanej dňa 05.12.2019
  3. Aktuálny stav prípravy stavebných predpisov;
  4. Informácia o stave prípravy materiálu „Bytová politika Slovenskej republiky do roku 2030;
  5. Informácia o uskutočnených kontrolách správcov BD v roku 2020;
  6. Informácia o stave v poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v roku 2020;
  7. Informácia o výzvach vyhlásených v roku 2020 na podávanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinných domov a na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie;
  8. Informácia o vlastníckej štruktúre bytového fondu v SR k 31. 12. 2019;
  9. Diskusia a záver.

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline