Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Tripartita MVRR SR - 21. máj 2009

Spoločné rokovanie tripartitnej Rady Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Integrovaného odborového zväzu SR a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, sa uskutočnilo dňa 21. mája 2009 o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti  č. 35 na 2. poschodí budovy APPOLLO – Business Center, Prievozská 2/B, Bratislava.

Program rokovania:

 1. Vyhodnotenie plnenia úloh tripartitnej rady  / tajomníčka Rady /
 2. Informácia o výsledkoch riešenia úloh výskumu a vedecko – technických služieb v roku 2008 /GRSSBP/
 3. Správa o plnení Programu rozvoja bývania za rok 2008 /GRSSBP/ 
 4. Informácia o poskytnutej podpore do oblasti bývania prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a Programu rozvoja bývania za rok 2008 /GRSSBP/ 
 5. Správa o činnosti Štátneho fondu rozvoja bývania za rok 2008 /GRSSBP/
 6. Správa o plnení aktivít Národného programu kvality SR za rok 2008 /GRSSBP/
 7. Správa o plnení úloh zabezpečenia programu technickej normalizácie v stavebníctve za rok 2008 a ich návrh na rok 2009 /GRSSBP/
 8. Predikcia dopytu po stavebných prácach na rok 2009 /GRSSBP/
 9. Návrh Národný program obnovy a zatepľovania bytových budov /GRSSBP/
 10. Globálna finančná  a hospodárska kríza a stavebníctvo 
 11. Rôzne

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline