Tripartita MVRR SR z 14. februára 2008

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky


Číslo: MVRR-2008-9917/8266-1

Materiál na rokovanie tripartitnej Rady v odvetví výstavby a stavebníctva

Návrh
Informácia o Regionálnom operačnom programe


Podnet:

Obsah materiálu:

Materiál sa predkladá na základe

plánu rokovania tripartitnej Rady

v odvetví výstavby a stavebníctva

1. Návrh záverov

2. Predkladacia správa

3. Vlastný materiál

Predkladá:

Marian Janušek

minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Vypracoval:

Ing. Igor Štefanov

generálny riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja

Bratislava 14. február 2008

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie