10. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016-2020 zo dňa 22. júna 2017

10. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020 sa uskutočnilo dňa 22. (štvrtok) júa 2017 o 13:00 hod. v zasadačke ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva a aktivity ZSPS
  3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
  4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.05.2017
  5. Informácia o členskej základni
  6. 1. Informácia o hlasovaní per rollam k materiálom, ktoré boli predložené na 9. zasadnutie Prezídia ZSPS
  7. Rôzne
    7.1 Problémy a návrhy na zabezpečenie činnosti Prezídia ZSPS

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie