15. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020 zo dňa 20. februára 2018

PROGRAM A MIESTO

15. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční

dňa 20. (utorok) februára 2018 o 13:00 hod.

v zasadačke ZSPS

Viedenská cesta 5, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva a aktivity ZSPS

3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

4. Stav plnenia rozpočtu k 31. 1. 2018

5. Informácia o členskej základni

6. Návrh rozpočtu ZSPS na rok 2018

7. Návrh činnosti Prezídia a podujatí ZSPS na rok 2018

7.1 Návrh kalendárneho plánu

7.2 Návrh plánu hlavných úloh ZSPS

7.3 Organizácia regionálnych konferencií ZSPS

7.4 Návrh tlačovej konferencie, odbornej konferencie a Valného zhromaždenia ZSPS

8. Rôzne

Priložené dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie