34. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020 zo dňa 01. 04. 2020

PROGRAM A MIESTO

34. riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS vo volebnom období 2016 - 2020, ktoré sa uskutoční dňa

01. (streda) apríla 2020 o 13:00 hod. videokonferenčným spôsobom.

 

PROGRAM ZASADNUTIA

  1. Otvorenie a schválenie programu

  2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva a aktivity ZSPS

  3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

  4. Stav plnenia rozpočtu k  29. 2. 2020

  5. Informácia o členskej základni

  6. Návrh na schválenie členov odbornej Komisie ZSPS pre verejné obstarávanie stavebných prác a podnikateľské prostredie

  7. Rôzne

 

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie