Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
12. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 22. 2. 2022

PROGRAM

12. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

22. februára 2022 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. HLAVNÉ TÉMY

I/1. Nárast cien stavebných materiálov
I/2. Aktuálny stav prípravy nových stavebných právnych predpisov - zákona o výstavbe a zákona o územnom plánovaní
I/3. Certifikácia systému manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb - ústna informácia doc. Ing. Jána Slašťana, CSc.

II. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

II/1. Informácia o aktivitách prezidenta ZSPS
II/2. Pracovná skupina k príprave Rámca implementácie fondov EÚ
II/3. Legislatívny balík Fit for 55
II/4. Národný projekt „Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike (SOK)“
II/5. Rokovanie výboru RÚZ pre vzdelávanie
II/6. GreenDeal4Buildings
II/7. Pripomienky ZSPS návrhu zákona, ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
II/8. Prvé zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a odolnosti SR


III. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

III/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
III/2. Stav plnenia rozpočtu k 31. 1. 2022
III/3. Informácia o členskej základni ZSPS k 14. 2. 2022
III/4. Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia


IV. RÔZNE

IV/1 Návrh na schválenie nového člena odbornej komisie ZSPS

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline