Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
11. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 19. 1. 2022

PROGRAM

11. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

19. januára 2022 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. TEMATICKÉ ROKOVANIA

I/1.     Stretnutie s predsedníčkou Integrovaného odborového zväzu na tému sociálny dialóg

II. HLAVNÉ TÉMY - ústne informácie

II/1.    Nárast cien stavebných materiálov

II/2.    Certifikácia systému manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb

II/3.    Aktuálny stav prípravy nových stavebných právnych predpisov - zákona o výstavbe a zákona o územnom plánovaní

III. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

III/1.    Informácia o aktivitách prezidenta ZSPS

III/2.    Pripomienky ZSPS návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

III/3.    Stanoviská ZSPS k Systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a k návrhu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

III/4.    Pripomienky ZSPS k návrhu vysokoškolského zákona

III/5.    Zaradenie Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska ako člena Rady vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

III/6.    Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

III/7.    Workshop „Towards a circular economy in the Slovak construction sector” - projekt „Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo na Slovensku"

III/8.    Konzultácie k návrhu zákona o odpadoch v súvislosti s úpravou ustanovení týkajúcich sa stavebných a demolačných odpadov

III/9.    Rokovanie Výboru RÚZ pre vzdelávanie.

IV. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

IV/1.     Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

IV/2.     Stav plnenia rozpočtu k 31.12.2021

IV/3.     Informácia o členskej základni ZSPS k 11.1.2022.

IV/4.     Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia

IV/5.     Návrh zmien a doplnení interných predpisov ZSPS

IV/6.     Návrh kalendárneho plánu zasadnutí Prezídia a podujatí ZSPS v roku 2022.

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline