10. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 1. 12. 2021

PROGRAM

10. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

1. (streda) decembra 2021 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. TEMATICKÉ ROKOVANIA

I/1.     Stretnutie s predsedníčkou Integrovaného odborového zväzu na tému sociálny dialóg

I/2.     Prezentácia poisťovne COLONNADE Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu na tému trendy poisťovania v stavebníctve

II. HLAVNÉ TÉMY

II/1.    Nárast cien stavebných materiálov

II/2.    Certifikácia systému manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb

III. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

III/1.   Informácia o aktivitách prezidenta ZSPS           

III/2.   Rozporové konanie k návrhu vyhlášky o energetickej hospodárnosti

III/3.   Školenie Akreditovaných certifikačných orgánov

III/4.   ôsme rokovanie Sektorovej rady pre stavebníctvo

III/5.   Aktivity vedenia a Úradu ZSPS ZSPS v období prípravy návrhu nového zákona o výstavbe na rokovanie HSR

III/6.   Rokovanie Dozornej rady ZSPS

III/7.   Rokovanie Rady riaditeľov dopravných stavieb

III/8.   Fórum slovenského stavebníctva 2021

III/9.   36. Valné zhromaždenie ZSPS

III/10. Informatívne stretnutie členov Prezídia ZSPS

III/11. Rokovanie Výboru RÚZ pre vzdelávanie

III/12. Rozporové rokovanie k Stratégii pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska

III/13. Projektové stretnutie partnerov projektu GreenDeal4Buildings

III/14. Stretnutie partnerov projektu CraftEdu so zástupcami stredných škôl.

III/15. Záverečné projektové stretnutie partnerov projektu CraftEdu

III/16. Stretnutie generálnych sekretárov členov FIEC

III/17. Aktuálna informácia o situácii so Stavbou roka

IV. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

IV/1.   Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 

IV/2.   Stav plnenia rozpočtu k 31. 10. 2021

IV/3.   Informácia o členskej základni ZSPS k 22. 11. 2021

IV/4.  Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia

IV/5.  Návrh zmien a doplnení interných predpisov ZSPS

V. RÔZNE

V/1.  Ukončenie gestorstva v Odbornej komisii ZSPS pre kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg

V/2.  Návrh na schválenie nového člena odbornej komisie ZSPS

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie