Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
10. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 1. 12. 2021

PROGRAM

10. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

1. (streda) decembra 2021 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. TEMATICKÉ ROKOVANIA

I/1.     Stretnutie s predsedníčkou Integrovaného odborového zväzu na tému sociálny dialóg

I/2.     Prezentácia poisťovne COLONNADE Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu na tému trendy poisťovania v stavebníctve

II. HLAVNÉ TÉMY

II/1.    Nárast cien stavebných materiálov

II/2.    Certifikácia systému manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb

III. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

III/1.   Informácia o aktivitách prezidenta ZSPS           

III/2.   Rozporové konanie k návrhu vyhlášky o energetickej hospodárnosti

III/3.   Školenie Akreditovaných certifikačných orgánov

III/4.   ôsme rokovanie Sektorovej rady pre stavebníctvo

III/5.   Aktivity vedenia a Úradu ZSPS ZSPS v období prípravy návrhu nového zákona o výstavbe na rokovanie HSR

III/6.   Rokovanie Dozornej rady ZSPS

III/7.   Rokovanie Rady riaditeľov dopravných stavieb

III/8.   Fórum slovenského stavebníctva 2021

III/9.   36. Valné zhromaždenie ZSPS

III/10. Informatívne stretnutie členov Prezídia ZSPS

III/11. Rokovanie Výboru RÚZ pre vzdelávanie

III/12. Rozporové rokovanie k Stratégii pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska

III/13. Projektové stretnutie partnerov projektu GreenDeal4Buildings

III/14. Stretnutie partnerov projektu CraftEdu so zástupcami stredných škôl.

III/15. Záverečné projektové stretnutie partnerov projektu CraftEdu

III/16. Stretnutie generálnych sekretárov členov FIEC

III/17. Aktuálna informácia o situácii so Stavbou roka

IV. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

IV/1.   Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 

IV/2.   Stav plnenia rozpočtu k 31. 10. 2021

IV/3.   Informácia o členskej základni ZSPS k 22. 11. 2021

IV/4.  Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia

IV/5.  Návrh zmien a doplnení interných predpisov ZSPS

V. RÔZNE

V/1.  Ukončenie gestorstva v Odbornej komisii ZSPS pre kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg

V/2.  Návrh na schválenie nového člena odbornej komisie ZSPS

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline