Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
9. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 22. 9. 2021

PROGRAM

9. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

22. (streda) septembra 2021 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

I/1.   Návrh zákona o výstavbe

I/2.    Certifikácia systému manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb

I/3.    Nárast cien stavebných materiálov

II. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

II/1.   Informácia o aktivitách prezidenta a Úradu ZSPS   

II/2.   Rokovanie Pracovnej skupiny pre koordináciu odborného vzdelávania a prípravy v rezorte dopravy a výstavby

II/3.   Informácia Martina Zákopčana o priebehu prvom organizovanom stretnutí pracovnej skupiny na Štátnom fonde rozvoja bývania

II/4.   Spojené rokovanie odvetvovej tripartity Ministerstva dopravy a výstavby SR za oblasť bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja a oblasť výstavby

II/5.   Rokovania prezidenta a Úradu ZSPS s predstaviteľmi predkladateľa nového zákona o výstavbe a Ministerstva dopravy a výstavby SR

II/6.   Ustanovujúce zasadnutie Rady školy SOŠ technológií a remesiel v Bratislave

II/7.   Zrealizované školenie a webinár v mesiaci jún

II/8.   Rokovanie DR a VZ Asociácie priemyselných zväzov a dopravy

II/9.   Pripomienky ZSPS k Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030

II/10. Fórum slovenského stavebníctva 20. 10. 2021

III. Vnútrozväzové témy

III/1   Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 

III/2   Stav plnenia rozpočtu k 31.8.2021

III/3   Informácia o členskej základni ZSPS k 10. 9. 2021

III/4   Návrhy materiálov na rokovanie 36. VZ ZSPS konaného dňa 20. 10. 2021

III/5  Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline