Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
19. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 18. 01. 2023

PROGRAM

19. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

18. 01. 2023 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. HLAVNÉ TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

I/1.   Nárast cien stavebných materiálov – ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA
I/2.   Certifikácia systému manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb doc. Ing. Jána Slašťana, CSc. – ústna informácia
I/3.   Stavebný zákon - ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA

II. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

II/1.  Informácia o aktivitách prezidenta a generálneho sekretára ZSPS
II/2.  Pripomienky a stanoviská ZSPS k prerokúvaným legislatívnym a koncepčným návrhom
II/3.  Štvrté prezenčné rokovanie okrúhleho stola Zelenej dohody pre budovy a Zakladajúce stretnutie Národnej kvalifikačnej platformy
II/4.  Medzinárodný projekt BungEES
II/5.  Rozporové konanie k vyhláške č. 356/2007 Z. z.
II/6.  Generálna porada ministra dopravy a výstavby SR
II/7.  Spojené rokovanie odvetvovej tripartity MDV SR za oblasť bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja
II/8.  Šieste rokovanie Výboru RÚZ pre vzdelávanie
II/9.  Odpoveď Juul Jørgensena na list prezidenta RÚZ Miroslava Kiral'vargu adresovaný dňa 6. 10. 2022 predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej vo veci riešenia energetickej krízy
II/10. Pracovná skupina FIEC - EIC pre Ukrajinu

III. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

III/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
III/2. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31 12. 2022
III/3. Informácia o členskej základni ZSPS k 9. 1. 2023
III/4. Návrh kalendárneho plánu zasadnutí Prezídia a podujatí ZSPS v roku 2023

IV. RôZNE

IV/1 Návrh na schválenie nových členov odborných komisií ZSPS

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline