Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
27. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 24. 01. 2024 v Košiciach

PROGRAM

27. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa 24. 01. 2024 o 14:00 hod. v zasadačke Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Vysokoškolská 4, Košice

 

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. HLAVNÉ TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

I/1.  Nová stavebná legislatíva 

I/2.  Nárast cien stavebných materiálov

I/3.  Národný dokument - Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb a požiadavky na systém manažérstva 

I/4.  Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva dňa 28. 11. 2023

II. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

II/1. Informácia o aktivitách prezidenta Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA, viceprezidentov a generálneho sekretára ZSPS Ing. Mareka Malinu, PhD.

II/2. Odvetvová tripartita MD SR za oblasť bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja

II/3. Generálna porada ministra dopravy SR so zástupcami zamestnávateľov združených v Únii DPT SR, so zástupcami zamestnávateľov združených v Asociácii odborových zväzov DPT a so zástupcami ZSPS

II/4. Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre udržateľný rozvoj a jeho financovanie

II/5. Medzinárodné projekty ZSPS

III. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

III/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS

III/2. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31. 12. 2023

III/3. Informácia o členskej základni ZSPS k 11. 1. 2024

III/4. Návrh kalendárneho plánu zasadnutí Prezídia a podujatí ZSPS v roku 2024

III/5. Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia

IV. RÔZNE

IV/1. Návrh na schválenie nového člena odbornej komisie ZSPS

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline