Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
1. zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 zo dňa 17. apríla 2012

1. zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 sa uskutočnilo dňa 17. apríla (utorok) 2012 o 14,00 hod. v budove Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Bratislava

PROGRAM ZASADNUTIA:

I. Verejná časť:

hosť: Doc. Dr. Ing. Vladimír Benko, PhD., predseda SKSI

téma: Hlavné úlohy SKSI a ZSPS v novom volebnom období – prienik záujmov

II. Pracovná časť:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Informácia o zložení Prezídia ZSPS a Dozornej rady ZSPS vo volebnom období 2012-2016 
  3. Informácia o členskej základni 
  4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.03.2012 
  5. Návrhy ZSPS do programového vyhlásenia vlády SR 
  6. Účasť predstaviteľov ZSPS na Sneme RÚZ 
  7. Účasť a témy vystúpení predstaviteľov ZSPS na Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva 2012 
  8. Rôzne

Zápis a uznesenia z 1.riadneho zasadnutia Prezídia ZSPS

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline