Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
14. zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 zo dňa 26. novembra 2013

14. (riadne) zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 sa uskutočnilo dňa 26. novembra (utorok) 2013 o 14,00 hod.

miesto: Sekretariát ZSPS - Viedenská cesta 5, Bratislava

 

I. Verejná časť:

hosť: Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., predseda Združenia miest a obcí Slovenska

téma: Spolupráca ZSPS a ZMOS - podpis dohody

 

II. Pracovná časť:

1. Otvorenie a schválenie programu

2. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 

3. Informácia o členskej základni 

4. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.10.2013 

5. Predbežný návrh rozpočtu ZSPS na rok 2014 

6. Informácia o aktuálnych koncepčných a legislatívnych materiáloch, rokovaniach a aktivitách ZSPS 

7. Informácia o zmluvných záväzkoch ZSPS 

8. Rôzne

 

Zápis 14. zasadnutia Prezídia ZSPS z 26. novembra 2013.pdf

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline