32. zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 zo dňa 23. februára 2016

32. riadne zasadnutie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2012-2016 sa uskutočnilo 23. (utorok) februára 2016 o 14:00 hod. v zasadačke ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava.

PROGRAM ZASADNUTIA

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Aktuálne témy slovenského stavebníctva
  3. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
  4. Informácia o členskej základni
  5. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.01.2016
  6. Návrh organizačného a odborného zabezpečenia Krajských nominačných konferencií ZSPS 2016
  7. Informácia o hlasovaní per rollam
  8. Informácia o zmluvných záväzkoch ZSPS
  9. Rôzne

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie