Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Stavební podnikatelia: Žiakov v stavebných odboroch nie je dostatok

student si robi poznamkypri praci

Autor TASR | Bratislava | 29. júna (TASR) | Kvalita žiakov, ktorí končia stavebné odbory, je v súčasnosti na dobrej úrovni.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) upozorňuje na to, že počet končiacich žiakov v stavebných odboroch je každoročne nedostatočný na pokrytie potrieb odvetvia. Pre TASR to uviedol jeho prezident Pavol Kováčik.

 

"Podľa údajov spoločnosti Trexima je v priemere každoročný rozdiel medzi počtom absolventov a potrebou v stavebníctve približne mínus 1350, čo znamená, že každý rok vyštuduje v stavebníctve o 1350 absolventov menej, ako trh potrebuje," konštatoval.

Zväz predpokladá, že do roku 2023 bude chýbať v stavebníctve 38.000 pracovníkov. V súčasnosti už riaditelia stavebných spoločností poukazujú na fakt, že ich ďalší rozvoj brzdí nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a ďalšie zákazky z dôvodu tohto nedostatku už nemôžu prijímať.

Kvalita žiakov, ktorí končia stavebné odbory, je v súčasnosti na dobrej úrovni. Zväz však vidí v blízkej budúcnosti problém v tom, keď vzdelávací systém nereflektuje požiadavky Priemyslu 4.0. Táto koncepcia počíta nielen s vyššou zručnosťou v informačných technológiách, ale aj s vyššou multidisciplinaritou absolventov.

Zväz stavebných podnikateľov sa snaží presvedčiť žiakov a rodičov o tom, že stavebníctvo je remeslo, v ktorom môžu byť úspešní, a chce ukázať rodičom, že práca v stavebníctve nie je o "špinavých montérkach", ale o práci s novými informačnými prostriedkami a technológiami. "Myslíme si, že upadajúci záujem žiakov základných škôl tkvie najmä v nedostatočnej informovanosti o uplatnení v stavebníctve a o možnostiach perspektívnej práce," uviedol Kováčik.

Zväz podporil a propagoval tento rok rôzne súťaže stredných odborných škôl, napríklad 45. ročník súťaže žiakov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, medzinárodnú súťaž v Nitre Murár 2019 či medzinárodnú súťaž praktických zručností a odborných vedomostí kombinovaných družstiev žiakov učebných odborov elektromechanik - murár - inštalatér s názvom STAVIAME BUDÚCNOSŤ EMI 2019. "Zväz sa dlhodobo angažuje aj v systéme duálneho vzdelávania a snaží sa sprostredkovať komunikáciu medzi strednými školami a zamestnávateľmi. Súčasne poukazuje na výhody vstupu do systému duálneho vzdelávania a informuje o nich," uzavrel prezident ZSPS.


ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline