Informácia o plánovanom stretnutí „DUÁL V SEKTORE STAVEBNÍCTVO“ v Žiline

Bez názvu3

Republiková únia zamestnávateľov a jej členovia v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, Strednou odbornou školou stavebnou, Tulipánová 2, Žilina a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska

Vás pozývajú na pracovné a diskusné stretnutie na tému:

„DUÁL V SEKTORE STAVEBNÍCTVO“

ktorého cieľom je predstaviť zamestnávateľovi Národný projekt „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“, v spolupráci so strednými odbornými školami na území SR.

Zámerom stretnutia je zlepšenie informovanosti o odboroch sektoru stavebníctvo v systéme duálneho vzdelávania a predstavenie možností a výhod zapojenia sa do duálneho vzdelávania.

Prezentácia:

  • študijné a učebné odbory pre školský rok 2019/2020 v rámci danej školy pre skupinu stavebníctvo,
  • výhody duálneho vzdelávania pre zamestnávateľa,
  • overovanie spôsobilosti zamestnávateľa pre praktické vyučovanie.

Pracovné stretnutie bude dňa 11. júla 2019 so začiatkom o 11:00 h
v priestoroch Strednej odbornej školy stavebnej, Tulipánová 2, Žilina.
 Pracovného stretnutia sa môžete zúčastniť Vy alebo Vami poverení zástupcovia.

Účasť na pracovnom stretnutí je bezplatná. Prednáška, spolu s diskusiou nezaberie viac ako 60 minút vášho času a môže Vám v budúcnosti priniesť nových kvalifikovaných zamestnancov. Podrobnosti o duálnom vzdelávaní, certifikácii a výhodách zapojenia sa do systému duálneho vzdelávania pre zamestnávateľov Vám radi odovzdáme osobne.

Váš záujem o účasť prosíme potvrdiť emailom na ondrejkovic@zsps.sk najneskôr do pondelka 8. júla 2019 do 12:00 h.

 
Tešíme sa na osobné stretnutie a odbornú diskusiu s Vami.

______________________________________________________________________________________________________

logo ZSPS 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie