Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Informácia o uskutočnenom stretnutí „DUÁL V SEKTORE STAVEBNÍCTVO“ v Bratislave

Bez názvu

Republiková únia zamestnávateľov a jej členovia v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, Strednou odbornou školou technológií a remesiel v Bratislave a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska

spoločne zorganizovali pracovné a diskusné stretnutie na tému:

„DUÁL V SEKTORE STAVEBNÍCTVO“

ktorého cieľom bolo predstaviť zamestnávateľovi Národný projekt „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“, v spolupráci so strednými odbornými školami na území SR.

Zámerom stretnutia bolo zlepšenie informovanosti o odboroch sektoru stavebníctvo v systéme duálneho vzdelávania a predstavenie možností a výhod zapojenia sa do duálneho vzdelávania.


Prednášky boli na tému:

  • Szkuráková, SOŠTAR: Duál v sektore stavebníctvo - študijné a učebné odbory pre školský rok 2019/2020 v rámci SOŠTAR pre skupinu stavebníctvo, referencie na množstvo do projektu zapojených zamestnávateľov z odvetvia stavebníctvo,
  • Vajcík, ŠIOV: Systém duálneho vzdelávania Bratislavský kraj - výhody duálneho vzdelávania pre zamestnávateľa, ako sú finančné benefity, možnosť vyškoliť si budúcich zamestnancov, apod.
  • Osuský, RÚZ: Proces vstupu zamestnávateľa v odbore do systému duálneho vzdelávania - overovanie spôsobilosti zamestnávateľa pre praktické vyučovanie, z toho vyplývajúca časová náročnosť, formálne náležitosti, apod.
  • Malina, ZSPS: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a jeho činnosti – charakteristika zväzu a jeho podiel na duálnom vzdelávaní, plány ako priniesť na základe tohto projektu, ako aj iných projektov, na ktorých participuje ZSPS, nových profesijne podkutých zamestnancov ai.

 Pracovné stretnutie sa konalo dňa 12. júna 2019 v čase od 10:00 – 13.00 h. v priestoroch Strednej odbornej školy technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava.

Účasť na pracovnom stretnutí bola bezplatná. Prednáška, spolu s diskusiou sa predĺžila pre záujem o diskusiu k problematike z pôvodne plánovanej 1 hodiny na 3 hodiny – aktuálnosť problematiky v časoch nedostatku kvalifikovaných pracovných síl posúďte sami podľa priložených prednášok od fundovaných odborníkov na problematiku – mimo odprezentovanej problematiky nových benefitov pre zamestnávateľov boli témou aj iné oblasti súvisiace s duálom, ako napr. otázky BOZP pre mladistvých v otázkach prác vo výškach, certifikácie zamestnávateľa, lojality alebo získavania profesijne zdatných nových zamestnancov.   

Uvedená prednáška je len jedným z viacerých pripravovaných aktivít Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska vo veci témy o duálnom vzdelávaní, certifikácii a výhodách zapojenia sa do systému duálneho vzdelávania pre zamestnávateľov - v prípade Vášho záujmu nás môžete, aj naďalej kontaktovať vo veci emailom na ondrejkovic@zsps.sk .

  Radi sa s Vami stretneme a vysvetlíme viac u Vás alebo na našej adrese:

 ______________________________________________________________________________________________________

logo ZSPS 

 

 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline