Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[PRESUNUTÉ NA INÝ TERMÍN] 3D DAY 2020

img2

V nadväznosti na preventívne a reštriktívne opatrenia  proti šíreniu koronavírusu 2019-nCoV v SR sa 41. medzinárodný veľtrh CONECO - RACIOENERGIA spolu s jeho sprievodnými podujatiami, vrátane súťaže 3D DAY 2020, PRESÚVA NA NÁHRADNÝ TERMÍN. O prípadnom novom termíne konania súťaže Vás budeme včas informovať.

 

Čo? Súťaž v tvorbe digitálneho 3D modelu mosta v softvéri Autodesk AutoCAD 2019 a jeho následná tlač na 3D tlačiarni

Kedy?25. a 26. 3. 2020

Kde?Hala A1 výstaviska INCHEBA EXPO Bratislava

Kto?
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická (Bratislava), 
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša (Trenčín), 
Stredná priemyselná škola stavebná (Žilina),
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební (Vysoké Mýto)

Stavebníctvo v súčasnosti stojí pred obrovskou výzvou spojenou s vývojom technológií a digitalizáciou výstavby, ktorá ho ovplyvní od projektovania, cez realizáciu stavieb až po jej prevádzku a údržbu. Už dnes treba na tieto zmeny reagovať vo výučbe a oboznamovať mladých s digitalizáciou stavieb, pretože budúcnosť v stavebníctve bude o 3D a viac D modelovaní a tiež o virtuálnej a zmiešanej realite.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, spoločnosť STRABAG s.r.o. a Incheba sa rozhodli usporiadať na medzinárodnom veľtrhu CONECO Racioenergia 2020 prvý ročník medzinárodnej súťaže 3D DAY 2020, zameranej na 3D modelovanie stavieb.

Súťaž bude prebiehať v dňoch 25. – 26. 3. 2020 v hale A1. Prvý deň budú žiaci štyroch stredných stavebných škôl navrhovať mostnú konštrukciu podľa zadania v 3D modelovacom softvéri, do ktorej môžu vložiť svoje prvky kreativity. Druhý deň bude určený na 3D tlač týchto modelov s následným vyhodnotením a slávnostným odovzdávaním cien.

Súťažou chceme ukázať verejnosti, že aj stavebníctvo je úzko prepojené s digitálnymi technológiami. Pre ich zvládnutie budú potrební špecialisti, ktorí budú mať v budúcnosti vysoké uplatnenie.

partneri 3dday

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline