[teraz.sk] Stavební podnikatelia vítajú snahu vlády pripraviť nový stavebný zákon

safety first geared up start work t20 l1OEZw

Nový stavebný zákon by podľa vládneho programu mal byť pripravený za účasti odbornej verejnosti a predložený do Národnej rady (NR) SR v termíne najneskôr do októbra tohto roka.

 Bratislava 19. júna (TASR) – Urýchlené prijatie nového moderného stavebného zákona je jednou z podmienok úspešného rozvoja stavebníctva na Slovensku. Zhodli sa na tom Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora architektov a Slovenská komora stavebných inžinierov. Vítajú preto snahu vlády pripraviť nový stavebný zákon, ako je to deklarované v programovom vyhlásení vlády.

Nový stavebný zákon by podľa vládneho programu mal byť pripravený za účasti odbornej verejnosti a predložený do Národnej rady (NR) SR v termíne najneskôr do októbra tohto roka. Zväz spolu s oboma komorami zároveň poukázali na to, že je potrebné maximálne využiť návrhy, ktoré boli doteraz pripravené ich odbornými komisiami. Naďalej tak podporujú pokračovanie prípravy a spracovania zákona expertnou skupinou na Ministerstve dopravy a výstavby (MDV) SR na základe legislatívneho zámeru vlády.

Vedúci predstavitelia a experti Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov sa v stredu (17. 6.) stretli na pracovnom rokovaní k problematike nových stavebných predpisov, aktuálnej situácii v ich príprave a ďalšom postupe.

 

Prevzaté z https://www.teraz.sk/ekonomika/stavebni-podnikatelia-vitaju-snahu-vl/475137-clanok.html

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie