[e.dennikn.sk] V krátkom čase by mohlo mať ministerstvo dopravy a výstavby prvé materiály k výstavbe štátnych nájomných bytov

Budú analyzovať najefektívnejšie modely plnenia tejto výzvy. Rezort tak reaguje na zväz stavebných podnikateľov, ktorý tvrdí, že neeviduje zásadnejšie aktivity v tejto oblasti.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska uviedol, že boli síce spokojní s tým, akou mierou sa problémom bytovej výstavby zaoberá Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024, no v súčasnosti neevidujú zásadnejšie aktivity na jeho realizácii v tejto oblasti.

„Môžeme len varovať – dúfajme, že zbytočne –, aby sa riešenie bytovej výstavby konečne vymanilo z tradičného rezortizmu, ktorý doteraz zrážal na kolená akékoľvek racionálne koncepcie a programy bytovej výstavby,“ upozornil prezident zväzu Pavol Kováčik.

Dodal, že v čase kreovania Programového vyhlásenia vlády koaličným stranám odporúčali stabilizovať objem finančných prostriedkov na podporné programové nástroje do rozvoja bývania a uskutočniť reformu podpory zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania pre rozšírenie. Podľa nich by mali upraviť odpisovú politiku a zmeniť účtovné pravidlá pre DPH pri bytoch. „Navrhovali sme okrem iného aj zvážiť zriadenie Rady vlády pre bývanie,“ dodal Kováčik.

V reakcii na zriadenie rady rezort dopravy a výstavby uviedol, že zatiaľ nad tým neuvažovali. „Ak však z analýz vyplynie potreba zriadenia takejto rady, sme myšlienke naklonení. Je v našom záujme pripraviť čo najlepší model štátneho nájomného bývania, ktorý pomôže občanom s riešením ich bytových otázok,“ uzavrel rezort. (tasr)

 

Prevzaté z https://e.dennikn.sk/minuta/1922295

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie