Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[webnoviny.sk] Zastaraný stavebný zákon čakajú zásadné zmeny. Po minulých nezdaroch ich môže presadiť súčasná koalícia

Takmer polstoročný zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, známy ako stavebný zákon, z roku 1976 už dávno nevyhovuje požiadavkám súčasnosti. Napriek viac ako štyrom desiatkam schválených noviel a úprav podmienok v tejto oblasti sú potrebné zásadné zmeny.

Tie by mali zjednodušiť a urýchliť prípravu stavieb, zamedziť rozšírenej dodatočnej legalizácii čiernych stavieb a zaviesť poriadok.

Dva posledné pokusy o prijatie úplne nových zákonov o územnom plánovaní a výstavbe, ktoré mali nahradiť už prežitý socialistický stavebný zákon, vlády na čele so Smerom-SD nedotiahli do konca. Po veľkej kritike odbornej verejnosti vtedajší minister dopravy a výstavby Ján Počiatek (Smer-SD) návrh stiahol z parlamentu počas druhého čítania.

Ďalší pokus skončil už na vláde, keď predošlý rezortný šéf Árpád Érsek (Most-Híd) síce predložil zákony na poslednú chvíľu, no kabinet ich neschválil. Zdôvodnil to tým, že už bolo krátko pred parlamentnými voľbami vo februári minulého roka a poslanci by už zákony neprerokovali.

Predchádzajúca vládna koalícia s premiérmi Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim mala pritom na prípravu a schválenie dôležitých stavebných zákonov celé štyri roky.

Na ťahu je súčasná koalícia

Ďalší pokus na schválenie zákonov o územnom plánovaní a výstavbe má súčasná vládna koalícia.

Viac ako rok po jej vzniku po vlaňajších voľbách predložil návrhy oboch zákonov do medzirezortného pripomienkového konania podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý spolu s ministrom dopravy a výstavby Andrejom Doležalom (obaja nom. Sme rodina).

Obidva zákony by po schválení na vláde a následne v Národnej rade SR mali nadobudnúť účinnosť 1. januára 2023.

V tejto súvislosti by mal na základe novely kompetenčného zákona s navrhovanou účinnosťou 1. decembra 2021 vzniknúť nový Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorý prevezme kompetencie ministerstva dopravy a výstavby na uvedenom úseku.

Lehota na predkladanie pripomienok k všetkým trom navrhovaným zákonom je do 26. mája.

Skrátenie povoľovacích konaní

Po prakticky ročnej príprave, najprv na ministerstve dopravy a výstavby a potom na úrade podpredsedu vlády, a tiež po viacnásobnom pripomienkovaní prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik hodnotí návrhy zákonov o územnom plánovaní ako progresívne a prospešné.

„Ich prijatie dá predpoklad pre zlepšenie hlavných existujúcich problémov a zároveň budú vytvorené podmienky na prenesenie stavebnej legislatívy do 21. storočia,“ uviedol pre Webnoviny.sk.

Za podstatné navrhované zmeny považuje komplexnú digitalizáciu povoľovacích procesov a centrálny informačný systém, či jednotný a digitalizovaný systém územného plánovania. Vznik odpolitizovaného centrálneho stavebného úradu by mal podstatne zvýšiť profesionálnu úroveň stavebných úradov.

„Za predpokladu riadnej a detailnej implementácie budú tieto zmeny viesť ku skráteniu a zefektívneniu povoľovacích konaní a zvýšeniu ich transparentnosti. Zároveň prispejú ku zvýšeniu kvality a bezpečnosti realizovaných stavieb,“ očakáva prezident ZSPS.

Riziko postupného prechodu

Plánované zmeny na základe oboch zákonov budú vyžadovať náročnú a detailnú implementáciu. Šéf stavebných podnikateľov preto určité riziko vidí v odborne zložitom a na prípravu náročnom postupnom prechode od dnešnej praxe k riešeniam.

„Predovšetkým navrhovaný centrálny informačný systém predpokladá rozsiahlu digitalizáciu stavebníctva a povoľovacích procesov, kde sme dnes len v plienkach,“ poznamenal Kováčik.

Pre funkčnosť obidvoch zákonov bude podľa neho potrebné odborné a detailné spracovanie vykonávacích vyhlášok. Pre komplexnú modernizáciu stavebnej legislatívy bude tiež nutné prijať novely mnohých dotknutých odborných zákonov v pôsobnosti viacerých ministerstiev.

Návrat stavebných úradov pod štát

Návrhy novej stavebnej legislatívy víta aj Inštitút územného rozvoja (IUR). Oproti súčasnému stavu podľa neho prinášajú mnohé zmeny, ktoré majú potenciál zrýchliť a sprehľadniť konania.

Výkonný riaditeľ IUR Juraj Suchánek pozitívne hodnotí plánované vrátenie činnosti stavebných úradov pod štát, čím podľa neho príde k odstráneniu častého konfliktu záujmov. A to v prípade, keď starosta ako komunálny politik bol zároveň aj štatutárom stavebného úradu s povinnosťou konať odborne a nestranne.

„Pozornosť obcí sa tým môže sústrediť na kvalitné územné plánovanie. Vítame povinnosť obcí mať územný plán, ale aj priebežne ho aktualizovať,“ podotkol pre Webnoviny.sk Suchánek.

Nesúhlas s veľkým rastom poplatkov

K rýchlosti a prehľadnosti konaní podľa inštitútu prispeje aj celková digitalizácia procesov. „Tú vnímame aj ako výrazné stransparentnenie, nakoľko každý proces bude aj ľahko kontrolovateľný,“ uviedol výkonný riaditeľ IUR.

V inštitúte detailne študujú zverejnené návrhy zákonov. V tomto momente nesúhlasia s navrhovaným výrazným zvýšením poplatkov za povoľovanie výstavby, pričom pri väčších stavbách môže ísť aj o viac ako stonásobné navýšenie poplatkov.

„V spojení s poplatkom za rozvoj vnímame ďalšie zaťažovanie novej výstavby výrazne vyššími poplatkami ako nevhodné,“ dodal Suchánek.

Inštitút sa zúčastnil niekoľkých pracovných stretnutí s predkladateľmi zákonov a očakáva, že konštruktívna diskusia bude pokračovať aj na základe prebiehajúceho procesu medzirezortného pripomienkového konania.

--

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline