Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[stavebne noviny] 46. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti BOZP - mladí stavbári excelovali

Spolocne foto BOZP

Dňa 11. mája 2021 sa konalo Celoštátne kolo už 46. ročníka súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Súťaž z dôvodu pandémie bola prvýkrát usporiadaná online formou. Súťaž tradične organizuje Integrovaný odborový zväz za podpory Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a ďalších partnerov.

Celoštátneho kola sa zúčastnilo 14 stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, dopravu, automobilový priemysel, služby a školy technického charakteru. Spoločenský význam BOZP podčiarkli aj záštity Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súčinnosti so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.

„Naše veľké poďakovanie patrí Integrovanému odborovému zväzu za výbornú organizáciu online súťaže, obom ministerstvám za významnú podporu nášho snaženia a riaditeľom škôl a pedagógom za dobrú a profesionálnu pedagogickú prácu. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je základným ľudským právom aj mladej generácie,“ povedal Pavol Kováčik, prezident ZSPS. Na základe výsledkov boli vyhlásené tri najúspešnejšie školy a traja najúspešnejší jednotlivci. Celkovými víťazmi medzi školami bola a 1. miesto obsadila Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne, 2. miesto Stredná odborná škola stavebná v Nitre a 3. miesto obsadila Stredná odborná škola technická z Prešova. Ocenení jednotlivci boli z nasledujúcich škôl: 1. miesto: Michaela Naďová (SPŠ stavebná Emila Belluša, Trenčín), 2. miesto: Juraj Puchoň (SOŠ stavebná, Žilina) a 3. miesto: Petra Zrubcová (SOŠ stavebná, Nitra).

„Oblasť BOZP je jednou z priorít dlhodobej spolupráce sociálnych partnerov ZSPS a IOZ. Bezpečná práca, dobré pracovné podmienky a spokojnosť zamestnancov idú ruka v ruke s vyššou produktivitou a kvalitou práce i zvýšením kreativity zamestnancov, čo je jednou z podmienok prosperity zamestnávateľa. Výsledky súťaže, v ktorej stavebné školy a jednotlivci obsadili prvé tri miesta, ukazujú, že dlhodobý dôraz na kvalitu a bezpečnosť práce vo výuke na stavebných školách prináša ovocie,“ povedal P. Kováčik. 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline