Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[stavebnictvoabyvanie.sk] Dá sa povedať, že plošne zdražel všetok stavebný materiál, tvrdí odborník

home improvement man paving a brick pavement putting in a brick floor outdoors for a terrace low view t20 WxbzKK

„Pozitívne je, že v druhom polroku už očakávame len  mierny nárast cien stavebného materiálu,“ hovorí prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

Prvý kvartál tohto roku sa niesol v znamení výrazného zdražovania stavebných materiálov. Ako sa vyvíja aktuálna situácia?

Predpokladám, že mierny nárast ešte nastane , ale verím, že bude už omnoho pozvoľnejší a situácia sa tak  trochu upokojí. Neočakávame však pokles cien.

Čím to je spôsobené?

Celosvetovým nedostatkom základných komponentov pre výrobu stavebných materiálov – ocele, nafty a ropy, granulátov pre výrobu plastov... Tým pádom vždy istú dobu trvá, kým sa takáto nedostatková situácia vyváži. Dnes teda pretrváva, a ešte aspoň pol roka bude, dopyt nad ponukou. Z toho vyplýva zvyšovanie cien koncových materiálov. Z ocele sa vyrába stavebná oceľ, z plastov sa vyrábajú polystyrény, potrubia a podobne, z ropných výrobkov zasa krytiny či asfalty.

Kde nastal prvotný impulz tejto situácie?

Ide o kombináciu dvoch faktorov. Na jednej strane je to ekonomický boom v súčasnom postpandemickom období. Mnohé svetové krajiny sa rozhodli dostať von z krízy preinvestovaním. To znamená predovšetkým podstatné zvýšenie štátnych investícií. Čína ako centrálne riadená ekonomika dokáže takéto opatrenia v podstate rýchlo pretaviť do reality. Zároveň ešte z pandemického obdobia pretrváva určitý útlm a postupný nábeh kapacity výroby materiálov. A tak zatiaľ čo výroba postupne nabieha, požiadavky na materiál sú omnoho výraznejšie. Tým vznikol nedostatok stavebných materiálov. Nebolo to len o Číne, aj napríklad v Spojených štátoch amerických sú veľmi intenzívne investičné opatrenia, ale, napokon, ide aj o mnohé krajiny Európy – napríklad Nemecko či Poľsko, kde sa masívne investuje.

Základné komponenty sa totiž vozia z Ázie, predovšetkým z Číny , kľúčové oceliarne sú v Číne a Indii, Rusku... Je to aj problém Európy, ktorý sa bude musieť riešiť. Dnes sa ukazuje zraniteľnosť Európy aj v oblasti stavebných materiálov, keďže gro komponentov na výrobu stavebných materiálov sa dováža z krajín mimo Európy. Európsku výrobu sme si vytlačili, odstránili sme výrobu ocele, plastov do iných krajín a teraz doplácame na to, že sme závislí na svetovom vývoji a nedokážeme to v Európe nejako regulovať.  

Ako zareagovali drobní stavebníci pri stavbách svojich domov? Dá sa povedať, že spanikárili a začali vo veľkom nakupovať?

Táto situácia v individuálnej výstavbe, samozrejme, nastala. Ľudia to vnímajú a majú tendenciu rýchlo nakupovať aj do zásoby. Taktiež niektoré stavebné firmy nakupujú za terajšie ceny do zásoby, aby mali dostatok materiálu. Lebo nie že je materiál drahý, ale často vôbec nie je. Toto ešte zhoršuje celkovú situáciu, keďže stavebného materiálu je nedostatok a kupuje sa do zásoby, kde niekoľko mesiacov len tak leží niekde v sklade. Je to ale celkom prirodzený, všeobecný trhový jav.

Odporúčate teda ľuďom zbytočne nenakupovať zásoby stavebné materiály?

Treba počkať, je to naozaj zbytočné. Nepredpokladáme už dramatický nárast cien, tak je vhodné kupovať len to, čo potrebujeme, nie veľké zásoby.

Ktorých druhov stavebných materiálov alebo komodít sa toto zdražovanie dotklo najviac? Spomenuli ste najmä oceľ a plasty...

Áno, je to najmä stavebná oceľ, kde je ten nárast enormný – až o 100 % pri niektorých výrobkoch. Potom sú to plasty rôznych druhov – od polystyrénov, čiže materiálov na zatepľovanie, cez plastové rúry a iné stavebné plastové výrobky – tam máme nárast cien od 30-50 %. To sú hlavné vstupy. Potom genericky rastie aj cena cementu, ropy, asfaltových výrobkov, ale tie nárasty sú rádovo okolo 10-20 %. To implikuje nárast cien aj výrobkov, ktoré nemajú až tak zdražené vstupy. Minerálna vlna ide nahor, rastie dopyt, pretože nie je dostatok polystyrénu. Alebo drevo – drevodomy sú alternatívou voči nárastu cien betónu a stavebných materiálov z ocele a ich nedostatku. Nie je dôvod, prečo by mali ceny dreva rásť, keďže surového dreva  je dostatok. Ale keďže po ňom rastie dopyt, tak to ceny ťahá hore. Je to nárast okolo 10-30 %, ale je. Toto je sekundárny dôsledok všeobecného zdražovania. Plošne sa dá teda povedať, že zdraželo úplne všetko.

Ak hovoríte o porovnaní drevodomov a murovaných domov, zmenila táto situácia niečo v ich vzájomnom cenovom porovnaní?

Myslím, že nie. Ten pomer sa veľmi nemení, iba sa dostaneme na vyššiu cenovú trajektóriu. Drevostavby teda voči murovaným stavbám nezlacneli, práve preto, že je to rovnocenná alternatíva a trhová cena sa prispôsobuje zvýšenému dopytu. A tak to aj ostane.

Prevzaté z https://www.stavebnictvoabyvanie.sk/stavebnictvo/4601-da-sa-povedat-ze-plosne-zdrazel-vsetok-stavebny-material-tvrdi-odbornik

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline