Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[teraz.sk] Podnikatelia:Investície treba pripraviť na klimaticky odolnú budúcnosť

Nové technické usmernenie je určené najmä pre investorov, projektantov a ďalších odborníkov zapojených do prípravy projektov infraštruktúry.

Bratislava 11. augusta (TASR) – Vplyv zmeny klímy má už v súčasnosti dôsledky na majetok a infraštruktúru s dlhou životnosťou, ako sú železnice, mosty či elektrárne. Tieto vplyvy sa ešte zintenzívnia. Preto je potrebné pripraviť investície do infraštruktúry na klimaticky neutrálnu a klimaticky odolnú budúcnosť. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik v nadväznosti na nové technické usmernenie o odolnosti projektov infraštruktúry voči zmene klímy na obdobie rokov 2021 až 2027, ktoré zverejnila Európska komisia (EK) koncom júla.

"Klimatická odolnosť je proces, ktorý integruje opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu do vývoja projektov infraštruktúry," vyjadril sa Kováčik. Upozornil, že usmernenie napríklad pri infraštruktúre so životnosťou po roku 2050 stanovuje, že prevádzka, údržba a konečné vyradenie každého projektu z prevádzky by sa mali vykonávať klimaticky neutrálnym spôsobom, ktorý môže zahŕňať aspekty obehového hospodárstva, ako je recyklácia či opätovné použitie materiálov.

"Odolnosť nových infraštruktúrnych projektov voči zmene klímy by sa mala zabezpečiť prostredníctvom primeraných adaptačných opatrení na základe posúdenia klimatických rizík," dodal Kováčik.

Ako podotkol, nové technické usmernenie je určené najmä pre investorov, projektantov a ďalších odborníkov zapojených do prípravy projektov infraštruktúry. "Je súčasťou avizovaných prichádzajúcich zásadných zmien stavebníctva, čo sa týka projektovania, použitých materiálov a technológií," vysvetlil Kováčik s tým, že usmernenie je podľa neho rovnako dôležité aj pre verejné orgány, verejných aj súkromných investorov, výrobcov stavebných materiálov i ďalších. Podmienkou budúcich investícií bude podľa usmernenia napríklad to, aby verejní i súkromní investori pripravovali v ďalšom období projekty tak, aby boli v súlade s Parížskou dohodou a cieľmi EÚ v oblasti klímy.

"Prijaté usmernenie tak pomôže EÚ realizovať európsku zelenú dohodu, implementovať požiadavky podľa európskeho klimatického práva a urobiť výdavky EÚ ekologickejšími," zhodnotil Kováčik. Takisto podotkol, že usmernenie je v súlade s plánom na zníženie čistých emisií skleníkových plynov o 55 % do roku 2030 a s víziou dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050.

Prevzaté z https://www.teraz.sk/ekonomika/zsps-investicie-treba-pripravit-na-kl/569325-clanok.html

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline