[e.dennikn.sk] Je to ako lotéria, keď oceľ a drevo odrazu zdražejú na dvojnásobok (anketa o raste cien na stavbách)

Dramatický nárast cien stavebných materiálov cítia firmy aj pri stavbe diaľnic. Štát zatiaľ nepredstavil, čo s tým plánuje robiť. Ak sa nič nestane, stavbári sa dostanú do strát a viaceré stavby môžu zamrznúť.

Prudko rastúce ceny stavebných materiálov sa týkajú aj štátnych zákaziek, ako sú diaľnice. Stavebné práce na nich trvajú celé roky a ceny tvorili manažéri ešte v čase, keď predkladali ponuku do tendrov. Stavbári preto teraz čakajú, či a ako na novú situáciu zareaguje štát.

Stavebných firiem, ktoré vedú konzorciá na výstavbu niektorých rozostavaných diaľničných úsekov, sme sa pýtali, aký vážny je z ich pohľadu nárast cien, či a ako im ovplyvňuje rozbehnutú výstavbu diaľnic a takisto čo sa stane, ak štát nijako nezasiahne.

Celý článok nájdete na https://e.dennikn.sk/2583752/je-to-ako-loteria-ked-ocel-a-drevo-odrazu-zdrazeju-na-dvojnasobok-anketa-o-raste-cien-na-stavbach/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie